Л. КИСЕЛЬОВ. “ДОДОМУ”. ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ ВІРША. “КАТЕРИНА”. ВСЕЛЮДСЬКЕ І НАЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ МАДОННИ

Мета: продовжити знайомити школярів з поетичною творчістю Кисельова, зокрема зосереджуючи увагу на ідейно-художньому аналізі віршів “Додому”, “Катерина”; вміти характеризувати образ Катерини; розвивати естетичні відчуття і смак; уміння грамотно висловлювати власні думки про вірші письменника; робити аналіз його творів; формувати власну позицію у процесі пізнання і вивчення; виховувати повагу до мистецтва слова, культури рідного краю, його природи; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Л. Кисельова, фотоматеріали про Київ і Москву, бібліотечка поетичних творів письменника; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Міні-конкурс на кращого виконавця поезії Л. Кисельова напам’ять

Критерії оцінювання (виразність, емоційність, дотримання регламенту…).

III. Актуалізація опорних знань

Літературна вікторина “Знайомий нам Л. Кисельов”

– Місто народження майбутнього письменника. (Київ)

– Назва факультету, де навчався Леонід Володимирович. (Іноземних мов)

– У яких журналах друкувалися вірші Л. Кисельова російською мовою, коли він навчався у десятому класі? (“Новый мир”, “Радуга”)

– Через що перестали друкувати поетичні твори Леоніда Володимировича? (Після “скандальної сенсації” вірша “Цари”)

– Коли письменник творив свої поезії українською? (В останній рік свого життя)

– До якого роду, за словами І. Дзюби, належала родина Л. Кисельова? (“Українофільського”)

– Журнали, в яких друкувалися українські поезії Леоніда Володимировича. (“Дніпро”, “Ранок”, “Вітчизна”)

– Назвіть посмертну двотомну збірку Л. Кисельова, що вийшла у 1970 р. (“Стихи. Вірші”)

– До якої історичної особи письменник виявив зневагу у своєї поезії? (Петра І)

– Назва міста, де навчався Л. Кисельов. (Київ)

– В якому році читач мав можливість ознайомитися із збіркою поета “Последняя песня. Остання пісня”? (1979)

– Хто охарактеризував Л. Кисельова: “.Він ставив на карту всього себе, свою душу і долю”? (І. Дзюба)

ІV. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

V. Основний зміст уроку

1. Опрацювання вірша Л. Кисельова “Додому”

1.1. Виразне читання твору.

1.2. Тема: відліт ліричного героя з Москви до рідного Києва та його сум за російською столицею.

1.3. Ідея: уславлення любові до рідного краю, міста, домівки; пошани до Москви.

1.4. Основна думка: де б людина не була, але вона завжди прагне повернутися додому в рідне місто, родину.

1.5. Жанр: громадянська поезія.

1.6. Художні особливості твору.

1.7. Бесіда за питаннями.

– Яке значення в житті для кожної людини має рідна домівка? Свої міркування обгрунтуйте.

– Прокоментуйте народне прислів’я “Де хліб-сіль-каша, там домівка наша”.

– Що вам відомо про Москву – столицю Росії?

– Чому герою твору шкода залишати Москву? Яких національних героїв ви знаєте? Як наш народ їх шанує і пам’ятає?

– Хто такий Б. Хмельницький? З якої нагоди йому встановлено пам’ятник у Києві?

– Чим для ліричного героя є Москва, Київ?

– Дослідіть, як у творі сучасне перемежовується з минулим?

– Що ви відчули під час читання цієї поезії?

– Чому варто пам’ятати про рідну домівку, батьків?

2. Ідейно-художній аналіз поезії Л. Кисельова “Катерина”

2.1. Виразне і вдумливе читання вірша.

2.2. Тема: розповідь про Катерину сучасну і Шевченкову.

2.3. Ідея: уславлення жіночої цнотливості, краси, працьовитості, щирості, здатності витерпіти будь-які страждання.

2.4. Основна думка: Катерина, як і Україна, протягом історії мають однакову долю, відчули на собі всі життєві випробування, намагалися долати труднощі.

2.5. Жанр: поезія з оптимістичним, життєстверджуючим пафосом.

2.6. Художні особливості твору.

Епітети: “барвні сни”, “біле поле”, “біле небо”, “сніжне небуття”, “біла Катерина”.

Порівняння: “небо, мов велике коло”.

Метафори: “небо летить”, “вилами розхитували трони”, “буде жити Україна… в хлібі, в снах…”

Звертання: “не співай, поете…”

2.7. Бесіда за питаннями.

– Чому Л. Кисельов вважає, що Україна живе в теплім хлібі, у снах дітей?

– Який колір переважає у поезії? Про що він свідчить?

– Чим викликаний біль сучасної Катерини під час її ходи по Україні?

– Яким був шлях наших предків?

– Що вам відомо про життя Т. Шевченка?

– Як відомо, сестру Т. Шевченка звали Катериною. Чи пов’язано це із назвою твору Л. Кисельова?

– В чому полягає вселюдське та національне значення української Мадонни Л. Кисельова?

2.8. Орієнтовний план до характеристики образу Катерини.

1) Катерина – українська Мадонна.

2) Риси характеру героїні:

А) цілеспрямована;

Б) рішуча;

В) волелюбна;

Г) впевнена в собі.

3) Місія Катерини.

4) Сучасна і Шевченкова Катерина.

VI. Підсумок уроку

Скласти сенкан: І варіант – “Рідна домівка”; ІІ варіант – “Катерина – Україна”.

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності

VIII. Домашнє завдання

Знати ідейно-художній зміст твору М. Трублаїні “Шхуна “Колумб” (позакласне читання).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Л. КИСЕЛЬОВ. “ДОДОМУ”. ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ ВІРША. “КАТЕРИНА”. ВСЕЛЮДСЬКЕ І НАЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ МАДОННИ