Квантова фізика

Квантова фізика – є розділом теоретичної фізики, що вивчає квантово-механічні та квантово-польові системи, а також закони їх руху.

З базовими законами квантової фізики знайомляться при вивченні квантової механіки і квантової теорії поля. Крім того вони знаходять застосування в інших розділах фізики.

Підрозділи квантової фізики.

Квантова фізика включає в себе кілька розділів фізики, головну роль в яких мають явища квантової механіки і квантової теорії поля, які, в свою чергу, проявляються на рівні мікросвіту і, проте, мають слідства на рівні макросвіту.

Отже, підрозділами квантової фізики є:

    Квантова механіка; Квантова теорія поля – і її застосування: ядерна фізика, фізика елементарних частинок, фізика високих енергій; Квантова статистична фізика; Квантова теорія конденсованих середовищ; Квантова теорія твердого тіла; Квантова оптика.

Ми ж буде більш детально знайомитися з такими темами і їх складовими, що стосуються квантової фізики:

    Постулати теорії відносності, Закон релятивістської динаміки, Енергія частинки, Енергія спокою, Релятивістська механіка, Маса, Фізика атомного ядра.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Квантова фізика