Культура і політика

Політичні відносини формуються під впливом зразків культури суспільства, в якому вони проявляються. При розгляді аспекту політичних відносин, пов’язаних з культурою, аналізу піддається проблема тих норм і цінностей, які є обов’язковими для суспільства в різних сферах життя і тим самим надають вплив на політичні відносини. Будучи продуктом історії, образні культури даного суспільства являють собою відносно стійкі детермінанти масового, а часто і індивідуальної поведінки в різних сферах життя, політичного і неполітичного. Тому коли зачіпається проблематика, пов’язана з культурою в аспекті політичних відносин, то мається на увазі, що політика служить не тільки формою дій стосовно актуально існуючим проблемам, а й відображенням певних відносно стійких предрасположений як у сфері політичної поведінки, так і в інших сферах. Введення елемента культури в соціологічну теорію політичних відносин є, таким чином, вираженням визнання загальних, виявляються у всіх сферах життя рис даного суспільства. Одночасно введення цього елемента аналізу означає визнання різнорідності зразків політичної поведінки, що залежать від історії окремих суспільств. Нарешті, введення цього аспекту в аналіз політичних відносин висуває на перший план роздумів про політику категорію нації як найважливішої форми збереження історично сформованих зразків культури. А це пов’язано з проблемою національного характеру та його ролі в політичному житті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Культура і політика