Кругообіг води

Завдяки сонячної енергії величезні маси води постійно випаровуються з поверхні океану, піднімаються в атмосферу і переносяться з одного району в інший. Рано чи пізно волога конденсується і випадає на поверхню суші або моря у вигляді дощу або снігу. Та частина її, яка випадає на поверхню суші, різними шляхами повертається в море – виноситься річками або, просочуючись у грунт, повільно рухається в бік моря в земній товщі. Деяка частина вологи випаровується з поверхні озер і річок або випаровується в повітря рослинами і таким чином повертається в атмосферу. Більш короткий шлях проходить вода, яка з атмосфери випадає у вигляді опадів безпосередньо на поверхню океану. Кругообіг води – це величезна ланцюг процесів. Опадів, що випадають за рік на території США, досить, щоб покрити всю країну шаром води завтовшки в середньому 75 сантиметрів. Біля однієї третини цієї вологи повертається в океан у вигляді води річок. Інші дві третини потрапляють безпосередньо в атмосферу в результаті випаровування, а також транспірації рослинами. Важливу роль в кругообігу води відіграє біосфера (Р. Флінт на відміну від В. І. Вернадського називає біосферу простору, населені організмами, але сукупність самих організмів. – Прим. Ред.). Можна вважати, що на будь-якому континенті кількість води, що випаровується зеленим рослинним покривом, що видихається і випаровується тваринами, значно більша кількість, що виноситься за той же час річками в морі. Звичайно, біосфера існує завдяки присутності води, а й сама вона грає істотну роль в круговороті води, подібно до того, як частинки гірської породи утворюють частину потоку, що переносить їх. У цьому розділі ми розглядаємо ту роль, яку відіграє круговорот води в руйнуванні суші шляхом ерозії – руйнування і знесення речовини гірських порід.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кругообіг води