Кровопостачання плода

Кровопостачання плода відбувається наступним чином. Плід отримує живильні речовини і кисень з організму матері через плаценту. Через неї виводяться і продукти розпаду. Зв’язок між плодом і плацентою здійснюється за допомогою пупкового канатика, в якому проходять дві пупкові артерії і одна пупкова вена. За пупкових артеріях кров тече від плоду до плаценти, а по пупкової вені – від плаценти до плоду (рис. 40). Серцево-судинна система плоду відрізняється наступними особливостями. Праве і ліве передсердя повідомляються між собою за допомогою овального отвору, що знаходиться в їх перегородці. Крім того, між легеневим стовбуром і дугою аорти є повідомлення – артеріальна (боталлов) протока. Після народження пупковий канатик перев’язують і зв’язок з плацентою припиняється, легені починають дихати, овальне вікно в перегородці передсердь заростає, артеріальний і венозний протоки запустевают і перетворюються на зв’язки. Великий і малий коло кровообігу починають функціонувати повністю. Незарощення боталлов проток і овальний отвір відносяться до вроджених вад серця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кровопостачання плода