Крива “дохід-споживання”

З ростом реального доходу споживача бюджетна лінія зсувається послідовно вправо. У точці дотику кривої байдужості з бюджетною лінією показується послідовне положення рівноваги споживача у відповідність із зростанням доходу. Крива, що з’єднує точки перетину кривих, отримала назву “дохід-споживання” – крива рівня життя.

Якщо крива рівня життя являє собою пряму під кутом 45 градусів – це значить, що з ростом доходу пропорційно збільшилося споживання х і у. Якщо покупки ростуть непропорційно, то змінюється рівень нахилу прямої.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Крива “дохід-споживання”