Крісти

Крісти – вирости на внутрішній мембрані мітохондрій, які необхідні для збільшення площі поверхні мітохондріальної мембрани. У структурі внутрішньої поверхні мембрани мітохондрій є специфічні ферментні системи – ферменти дихального ланцюга і АТФ-синтетаза.

Матрикс мітохондрій – речовина гомогенної структури, розташоване в просторі, обмеженому внутрішньою мембраною мітохондрій. У матриксі містяться ДНК, РНК і рибосоми типу прокариотических.

Рибосоми – немембранні органели, основною функцією яких є участь у процесах біосинтезу білка. У структурі рибосоми виділяють дві субодиниці (велика і мала), являють собою комплекс рибосомальної РНК і білка.

Прикріплені рибосоми – рибосоми, які пов’язані з каналами ЕПС.

Вільні рибосоми – рибосоми, не пов’язані з іншими компонентами клітини.

Полісоми – комплекси рибосом, які утворюються для забезпечення процесів біосинтезу білка.

Цитоскелет – система трабекул, мікротрубочок, мікрофонн-ментів, які обумовлюють певну форму клітини, особливості процесів її переміщення, розподілу, переміщення органоїдів і різних хімічних речовин усередині клітини.

Вії і джгутики – органели руху клітин, що складаються з мікротрубочок.

Включення – непостійні компоненти клітин, які можуть містити запасні речовини, відпрацьовані продукти метаболізму, різні секрети і ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Крісти