Кредитна гарантія

Кредитна гарантія – гарантія, яка надається авторитетною організацією і являє собою поручительство за виконання кредитних зобов’язань. Таким чином, кредитор може бути впевнений, що позика буде погашений в будь-якій ситуації, а позичальник збереже свою репутацію навіть в тому випадку, якщо не зможе взяти на себе фінансові зобов’язання з погашення.

Інститут гарантійного кредитування – невід’ємна частина сучасної фінансової системи. Він використовується як при укладенні державних контрактів, так і при корпоративних угодах. Зазвичай гарантом виступає материнська компанія в разі, якщо позика беруть дочірні філії. Для невеликих комерційних організацій існує можливість отримання кредитів за допомогою банківських організацій, які готові виступити в ролі поручителів за винагороду.

Причини виникнення гарантійного кредитування:

    Участь у великій кількості тендерів. Тенденція укладення угод без забезпечення. Необхідність зниження ризиків для обох сторін.

Нерідко гарантом може виступити держава або уряд. Наприклад, у багатьох розвинених країнах, муніципальні структури гарантують виконання зобов’язань за банківськими вкладами. В Україні державні структури гарантують відшкодування кредитів для малого і середнього бізнесу в тому випадку, якщо позика узятий в державному банку. У виняткових випадках уряд є гарантом для великих концернів. У глобальному масштабі одна держава може виступати гарантом по боргах іншої країни.

Механізм роботи гарантійного кредитування

Створення грунтується виключно на гарантії по кредиту. В результаті обидві сторони мають справу з позикою, який вільний від ризику непогашення. З фактичної точки зору угода з гарантією складається з двох пунктів: основа угоди (тобто ризиковане вкладення або кредит) і гарантія третьої особи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кредитна гарантія