Кредит сезонний

Кредит сезонний – це взяті в борг грошові кошти, за рахунок яких здійснюється покриття тимчасових потреб фірми, що з’явилися за певними сезонних причин. Зазвичай організації вдаються до сезонного кредитування тоді, коли є мета створити (необхідні фірмі / підприємству) запаси в період ведення сезонної бізнес-діяльності. Даний вид кредиту має певну перевагу. І воно полягає, в першу чергу, в тому, що організація / фірма / підприємство отримує можливість за допомогою сезонного позики швидко вкласти гроші в закупівлю товару, виробництво сезонної продукції і так далі. Так само досить таки вагомою перевагою такого виду кредитування можна назвати ефективність використання взятих в борг фінансових ресурсів в мінімальних розмірах, які визначаються найбільш реальними потребами підприємця / бізнесу.
сезонний кредит

Не можна не відзначити, що сезонне кредитування зазвичай здійснюється фінансовими установами з амортизацією боргу, при чому щомісяця. Проте, в російських банках такий кредит в даний час оформляється досить часто, тому як багато підприємців потребують формуванні додаткового запасу оборотних активів при виникненні сезонних потреб.

Сезонний кредит: особливості

Головною особливістю такого кредитування є те, що поряд з обслуговуванням сезонного кредиту (щомісяця здійснюється виплата відсотків по ньому), згідно кредитної угоди так само передбачається і амортизація загальної / основної суми позикових коштів (тобто, проводиться щомісячне погашення заборгованості перед банком). Графік амортизації (виплати) заборгованості визначається відповідно до розміру кредиту та сезонними потребами організації / підприємця в позикових коштах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Кредит сезонний