Кредит овернайт

Кредит овернайт є позикою, виданими на сверхкороткий термін, зазвичай на одну добу. Повернення грошових коштів, отриманих напередодні вихідних, допускається в перший робочий день.

Овернайт використовується в міжбанківських розрахунках. Банк Росії надає його іншим кредитним установам для покриття поточного дефіциту коштів на кореспондентському рахунку. Короткострокове кредитування дозволяє забезпечити безперервність здійснення фінансових операцій.

Умови та порядок отримання

Всі платежі по овернайт виробляються через кореспондентський рахунок, відкритий в Банку України. Після отримання заяви одержувача йому перераховується сума кредиту. Після закінчення терміну позики відповідні кошти списуються в безакцептному порядку.

Обов’язковою умовою для отримання цієї позики є наявність у кредитної установи невиконаного платіжного документа в кінці банківського дня. Також у одержувача повинні бути діючі державні облігації. Вони служать забезпеченням зобов’язання.

Ліміт суми кредиту визначається Банком України. Він залежить від фінансових показників позичальника і не перевищує розмір заборгованості за внутрішніми позиками.

При отриманні кредиту овернайт банк-одержувач надає пакет документів:

    Звіт по кореспондентському рахунку; Довідка про рух коштів на позиковому рахунку одержувача; Повідомлення про отримання короткострокового кредиту із зазначенням фінансового забезпечення.

За користування даним кредитом банк-одержувач сплачує відсотки. З серпня поточного року діє ставка в 12% річних.

Важливо! У разі порушення терміну повернення коштів позичальник сплачує пеню в розмірі половини діючої ставки рефінансування і на три місяці позбавляється права на отримання нових короткострокових кредитів.

Погашення здійснюється в наступному порядку:

    Відсотки; Безпосередньо сума кредиту; Неустойка.

Неодноразове невиконання зобов’язань з погашення кредиту овернайт може стати підставою для позапланової перевірки фінансового стану банку-одержувача.

Форми короткострокового міжбанківського кредитування

Ще однією формою короткострокового кредитування є угоди РЕПО, коли Центральний банк чи інший державний емітент випускає цінні папери, продає їх комерційним покупцям із зобов’язанням викупити через один банківський день. Вартість першого придбання і подальшого продажу відрізняється. Ця різниця є платою одержувача за користування кредитом і одночасно доходом емітента. Забезпеченням зобов’язань при угодах РЕПО також є цінні папери, що належать покупцеві. Зазвичай до повного погашення позики вони переходять у власність до емітента.

Крім кредиту овернайт існують також одноденні депозити, що розміщуються на кореспондентських рахунках.

Короткострокові позики служать ефективним способом оперативної підтримки фінансового сектора і захистом від непередбачених ризиків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Кредит овернайт