Кредит іпотечний

Сутність іпотечного кредиту

Іпотечний кредит є різновидом кредиту, який надається під заставу нерухомості.

Особливостями іпотечного кредиту є:

1. Застава за іпотечним кредитом може бути тільки у вигляді нерухомого майна. Якщо позичальник не виконує свої зобов’язання обумовлені договором, то кредиторська заборгованість буде погашена при реалізації закладеного майна;

2. Тривалий термін дії договору на іпотечне кредитування (до 50 років);

3. Обов’язкові суб’єкти угод по іпотечних кредитах – це страхові та оціночні компанії забезпечуючі безпеку операції;

4. Іпотечний кредит погашається щомісяця рівними платежами (аннуітетами)

Суб’єкти іпотечного кредиту

1. Позичальником виступає юридична / фізична особа, яка прагне максимізувати обсяг залучених дешевих фінансових ресурсів, щоб організувати або реконструювати діюче виробництво товарів, або мати можливість придбати більш краще і дешеве житло.

2. Кредитором виступає юридична / фізична особа, яка передає майно в іпотеку. У разі, коли кредитор – це банк, то він намагається максимізувати прибутковість активних операцій, обмежити ризики і забезпечити повернення позичкового капіталу.

3. Страхова компанія допомагає оформити страховку нерухомого майна наданого під заставу.

4. Оціночна компанія є фахівцем в наданні консалтингових послуг і оцінки. Вони визначають ринкову і ліквідаційну вартість заставного майна.

5. Іпотечний брокер – це фахівець, який здійснює підбір, оформлення та отримання іпотечних кредитів, тобто є посередником між банком і позичальником.

Предмет застави іпотечного кредиту

Згідно з законом предметом застави може виступати:

    Земельна ділянка; Фірма, будівля, споруда або інша нерухомість, яка використовується в процесі підприємницької діяльності; Житловий будинок, квартира, їх частини, які складаються з ізольованих кімнат; Дача, садовий будинок, гараж, будівлі споживчого призначення; Незавершене будівництво нерухомості, що здійснюється на земельній ділянці; Повітряні та морські судна, космічні об’єкти, право оренди; Право вимоги учасника пайового будівництва.

Майно, яке віддається під заставу іпотечного кредиту, має бути власністю заставодавця або ж належати йому на праві господарського відання. Щоб оформити як заставу нерухомість, яка перебуває у спільній власності без визначення часток, потрібна письмова згода всіх власників. Якщо є часткова власність, то згода інших власників не потрібно.

Критерії, властиві предмету застави при іпотечному кредиті:

1. Щодо прийнятності – простота в реалізації, збереження споживчих властивостей довгий час.

2. Достатність – вартість застави повинна покривати не тільки основну суму боргу, а й:

    Відсотки за користування кредитом; Збитки або неустойки, якщо не виконуються зобов’язання по іпотеці; Відсотки за неправомірне користування чужими грошима, передбачені зобов’язаннями, які забезпечені іпотечним кредитом; Витрати на утримання і охорону застави; Витрати на погашення заборгованості заставодавця по податках, зборах і платежах, пов’язаних з цим майном; Судові витрати; Витрати в разі реалізації майна, відданого під заставу.

Етапи здійснення іпотечного кредиту:

1. Позичальник звертається в банк для отримання іпотечного кредиту. На цьому етапі банк перевіряє право власності на предмет застави, оцінюється вартість майна;

2. Узгоджуються умови кредитування (сума кредиту, умови, вартість майна);

3. Проводиться страхування. Позичальник страхує нерухомість за свій рахунок на час дії договору і певний час після його закінчення;

4. Підписується кредитний договір і оформляється заставний договір;

5. Заставний договір реєструється в Органах державної реєстрації;

6. Чи контролюється виконання умов іпотечного кредиту позичальником.

Основні форми погашення іпотечного кредиту:

1. З постійної процентною ставкою – це іпотечний кредит з рівномірними сумами платежів і постійними відрахуваннями.

2. З фіксованою процентною ставкою і зростаючими платежами – учасники можуть швидше викупити частину майна, що знаходиться в заставі.

3. З змінною ставкою – така процентна ставка застави прив’язується до інших процентних ставках на ринку і коригується відповідно до їх змін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кредит іпотечний