Кредит фінансовий

Кредит фінансовий – популярний вид позики, що видається закордонним суспільно-державним органам. Особливість кредиту – передача грошових коштів в борг на цілі, які не пов’язані з комерційними операціями.

Кредит фінансовий – позика, яка передбачає передачу грошових коштів від кредитора позичальникові для вирішення останнім поточних фінансових проблем. Головна відмінність такої позики – надання кредиту в грошовій формі на цілі, які не мають відношення до фінансування послуг і товаропоставкам.

Сутність фінансового кредиту

У банківській практиці одним з найбільш затребуваних є фінансовий позику. Його особливість в наданні необхідної суми на рішення компанією або фінансовою установою першорядних завдань. Головна відмінність фінансового кредиту від комерційного полягає в об’єкті кредитування. У першому випадку гроші зараховуються на рахунок кредитоотримувача і не можуть використовуватися для фінансування послуг або поставок товарів. У випадку з комерційним кредитом таке використання коштів є допустимим.

Фінансовий кредит може бути використаний на погашення поточної заборгованості, купівлю цінних паперів (як частини інвестиційного портфеля компанії), проведення валютних інтервенцій, будівництво важливих промислових об’єктів і так далі.

Фінансова форма кредиту активно застосовується у зовнішньоекономічній практиці, коли учасники угоди (імпортери та експортери) отримують позику, не обумовлений поставкою будь-якого товару. Основна мета при цьому – покриття заборгованості і своєчасне поповнення поточних рахунків.

Часто фінансовий кредит оформляється для поповнення оборотних коштів і здійснення закупівель того чи іншого товару. Різниця в тому, що тут виключена прив’язка до конкретного постачальника продукції і немає “зв’язують” покупця зобов’язань.

Кредит фінансовий може бути виданий комерційним банком, державними структурами, міжнародними кредитно-фінансовими установами та іншими суб’єктами господарювання, які мають відповідні дозволи на подібний вид діяльності і необхідний капітал – траст-компаніями, селенг-компаніями, інвестиційними фондами, страховими товариствами і так далі.

Одна з форм фінансового кредиту – облігаційну позику, який розміщується іноземними кредитоотримувача на міжнародному ринку капіталу за допомогою транснаціональних банківських установ.

Кредит може видаватися в різних валютах – грошах країни-кредитоотримувача і країни-кредитора. У ряді випадків оформлення позики допускається в конвертованих грошових одиницях різних країн світу (евровалютах).

При оформленні фінансової позики обов’язково враховуються такі моменти:

1. Порядок погашення кредитних платежів. Договір повинен бути складений таким чином, щоб підприємство могло перевірити коректність всіх нарахованих кредитором відсотків за кожний з періодів угоди.

2. Розмір процентної ставки не може змінюватися в односторонньому порядку. Крім цього, кредитна організація не має права вимагати дострокового погашення позики або розривати договір з власної ініціативи (крім випадків, обумовлених в кредитній угоді).

3. Можливість дострокового (повного або часткового) погашення позики повинна надаватися без нарахування додаткових комісій і штрафів. Іноді фінансові установи встановлюють терміни, в межах яких дострокове погашення заборонено.

4. Умови, при яких можливе отримання фінансового кредиту. Бувають ситуації, коли вимоги банку роблять недоцільним оформлення позики для поповнення оборотного капіталу. Наприклад, фінансова установа може зажадати в якості застави ліквідне майно, яке знайти вкрай складно.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кредит фінансовий