КОЗАК І КОРОЛЬ – Степан Руданський (1834-1873) – КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

Став багатий колись пан

Короля благати,

Щоб король йому зволив2

Воєводство3 дати.

А король йому й сказав:

“Відгадай три штуки4,

Відгадаєш – тогди5 дам,

А як ні – на муки!

1 Збіліти – збліднути.2 Зволити – дозволити. 3 Воєводство – частина землі, яка належала воєводі. 4 Штука – річ, предмет, тут – загадка. 5Тогди – тоді.

Перша штука: скілько зір

В небі серед літа?

Друга штука: покажи

Середину світа!

Третя штука: угадай,

Що думати буду?

І от тобі цілий рік

Для твого розсуду5!”

Відійшов багач назад,

Та так йому нудно!..

Не вгадати – так біда,

А вгадати трудно!

Сидить, плаче, неборак,

Козак проїжджає…

“Чого плачете ви так?” –

Старого питає.

Той і каже: так і так!..

“Не журіться, діду!

Коли так, то я за вас

На відвіт7 поїду!”

І палицю в руки взяв,

В кожух одягнувся,

Чорні вуса підбілив,

В чоботи узувся.

І чимдуж до короля.

Король оглядає.

“А що, пане, скільки зір?” –

З міною8 питає.

А той полинзакотив,

Чи як повелося.

“Стільки,- каже,- в небі зір,

Скільки тут волосся”.

Задумався сам король

Від сього відвіту.

“Ану,- каже,- покажи

Середину світу!”

А той палицю підняв,

Може, з піваршина10

Та в підлогу нею гуп:

“Отут середина!”

Почухався наш король,

Ще раз поглядає.

8Для твого розсуду – на твій розсуд. 6 Неборак – бідолаха, нещасливець. 7 Відвіт – відповідь. 8 3 міною – незадоволено. 9 Пола (кожуха) – край кожної з половин одягу (пальта, піджака, кожуха). 10 Піваршина – половина аршина; аршин – стародавня міра довжини.

“Що ж я думаю тепер?” –

Козака питає.

“Думаєте, що я пан!”

“Або що за річі?”

“То ті річі, що не пан,

А козак із Січі!”

Засміявся наш король,

Подарував тому,

А козака відіслав

В золоті додому!

Що? Коли? Чому? Як?

1. Про що розповідається у співомовці “Козак і король”? 2. Чим нагадує вона вам гумореску чи народний жарт? 3. Назвіть головних персонажів співомовки. 4. Схарактеризуйте пана, який хотів розбагатіти. 5. Яку умову поставив перед паном король? 6. Якими рисами володіє козак із Січі? 7. Як козакові вдалося перехитрити короля? 8. Чому козак “підбілив” чорні вуса? 9. Як король віддячив кмітливому козакові?

1. Доберіть синоніми до слів благати, зволити, розсудливий, пан, неборак, чимдуж. Складіть з ними речення.

2. Вставте на місце крапок пропущені слова: і… в руки взяв; в… одягнувся; чорні… підбілив; в… узувся.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОЗАК І КОРОЛЬ – Степан Руданський (1834-1873) – КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА