Козацькі літописи – Історично-мемуарна проза – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Історично-мемуарна проза
Козацькі літописи

Козацькі літописи – умовна назва історичних творів другої половини XVII – початку XVIII століття, присвячених козацьким війнам. Від літописів у традиційному розумінні вони значно відрізняються, зокрема виразною авторською позицією.

ВІДОМІ три найвизначніші козацькі літописи – Самовидця (про події 1648-1702 років, вірогідний автор – Роман Ракушка-Романовський), Григорія Граб’янки (1710; про події від виникнення козацтва до 1709 року) та Самійла Величка (1720; про події в Україні 1648-1700 років).

Григорій Граб’янка (р. н. невід. – бл. 1738)

Інформація про місце народження та дитячі роки Григорія Граб’янки не дійшли до нашого часу, відомості про нього з’являються на початку 1680-х рр., коли він вчився в Києво-Могилянській колегії. Пізніше служив у Гадяцькому полку, де пройшов шлях від рядового козака до полковника. Відомий Григорій Граб’янка не – лише як вправний полководець, а й як талановитий літописець, який відтворив історію України від давніх часів до 1709 року. Джерелом для написання твору слугували офіційні документи, польські хроніки, щоденники, розповіді сучасників подій як з козацького, так і з польського боку. Оригінал твору не зберігся, відомо понад 50 списків Літопису Граб’янки.

Самійло Величко (бл. 1670 – після 1728)

Самійло Величко – відомий український історіограф і письменник родом з Полтавщини. Народився в козацькій (або священицькій) родині. Здобув грунтовну освіту в Києво-Могилянській колегії. Служив канцеляристом у генерального писаря В. Кочубея; пізніше служив у Генеральній військовій канцелярії, де мав доступ до секретних документів гетьмана І. Мазепи. Протягом 1708-1715 рр. перебував у російській в’язниці за зв’язки з І. Мазепою. Після звільнення працював учителем у родині Кочубея. Мав власну бібліотеку, зібрав колекцію документів, які використовував при написанні головної праці свого життя – 4-томного козацького літопису. Цінність твору полягає у глибокому аналізі та систематизації подій і фактів козацької історії; висвітленні історії України у взаємозв’язку з суспільно-політичними процесами інших держав. Твір було вперше опубліковано в Києві більш ніж через 100 років після смерті автора (1848-1849).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Козацькі літописи – Історично-мемуарна проза – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА