Космічна роль зелених рослин

Космічна роль зелених рослин – це не просто високопарна фаза, яка покликана якомога вище оцінити значення рослин і важливість дбайливого ставлення до них.

Рослини дійсно грають життєвизначальну роль на Землі. Процеси життєдіяльності будь-якого організму вимагають енергії.

Основним і первинним джерелом енергії на Землі є енергія Сонця, що доходить до нас у вигляді сонячних променів. Однак тварини, гриби і бактерії не можуть її використовувати в такому вигляді. Ми харчуємося органічними речовинами і вже з них отримуємо енергію. Рослини ж можуть сприймати сонячну енергію і перетворювати її в енергію хімічних зв’язків органічних молекул. Таким чином, рослини дають їжу майже всьому іншому живому світу на Землі.

В основному саме це розуміють, коли говорять про космічну роль рослин. Першим вжив це поняття російський вчений К. А. Тімірязєв ​​(1843-1920). Він писав:

“Всі органічні речовини, як би вони не були різноманітні, де б вони не зустрічалися, в рослині чи, у тварині або людині, пройшли через лист, походять від речовин, вироблених листом. Поза листом або, вірніше, поза хлорофіловим зерном в природі не існує лабораторії, де б виділялася органічна речовина.”

Рослини синтезують органічні речовини з неорганічних під дією сонячного світла. Цей процес називається фотосинтезом. У результаті фотосинтезу утворюються прості вуглеводи, далі рослини з них можуть синтезувати інші більш складні вуглеводи, білки і жири.

Наслідком процесу фотосинтезу є накопичення органічних речовин на Землі.

    Наприклад, газ, нафта і вугілля мають органічне походження.

Крім перетворення енергії Сонця в енергію хімічних зв’язків органічних речовин, рослини відіграють й інші важливі значення. Завдяки рослинам в атмосфері забезпечується сталість вмісту вуглекислого газу (0,03% від об’єму повітря). Всі живі організми постійно дихають, і якби рослини не поглинали вуглекислий газ, то його кількість в повітрі збільшувалася, що могло б призвести до плачевних наслідків.

Рослини використовують вуглекислий газ як один з компонентів при утворенні органічних речовин.

Тому важливо охороняти рослинний покрив Землі.

Вуглекислий газ виділяється не тільки при диханні, його дуже багато виділяється при горінні палива, гнитті органіки.

Рослини виділяють в атмосферу кисень. Його використовують для дихання переважна більшість живих організмів на Землі. Якщо кількість рослин зменшиться, то зменшиться і частка кисню в повітрі. У повітрі кисню 21%. У процесі дихання органічні речовини окислюються, і виробляється енергія необхідна живим організмам для їх життєдіяльності.

Коли на Землі життя тільки зароджувалося і рослин ще не було, кисень в атмосфері був майже відсутній.

Кисень важливий не тільки для дихання. В атмосфері на висоті близько 25 км під дією сонячного випромінювання з нього утворюється озон. Озон затримує згубні для живого ультрафіолетові промені. Таким чином, рослини ще раз дають можливість жити всім іншим організмам.

Ще одне значення рослин – це участь в утворенні грунту. Залишки живих організмів, у тому числі і рослин, утворюють перегній. Перемішуючись із зруйнованими гірськими породами, створюється особливий родючий шар – грунт. Не маленьку роль в утворенні грунту відіграють коріння рослин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Космічна роль зелених рослин