Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи, моральні настанови в Корані. Структура Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Мета:

– Навчальна: продовжити ознайомлення учнів з найдавнішими пам’ятками словесного мистецтва, розвивати самостійне мислення учнів; ознайомити учнів з історією створення Корана, особливостями його побудови, засвоїти поняття сура, айят; прочитати уривки з Корана;

– Розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес учнів;

– Виховна: виховувати толерантність та повагу до культурної спадщини всіх народів світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Обладнання: Коран, картки з текстами уривків з Корана, ілюстративний матеріал.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

– Які релігії світу є найбільш поширеними?

– Які священні книги народів світу ви знаєте?

– Коли і ким вони були створені?

– Які народи поклоняються таким книгам, як Біблія, Веди, Авеста?

– Основою якої релігії є Коран?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

– Здавна люди вірили в містичні властивості священних текстів. Недаремно всі релігії прагнуть зафіксувати священні тексти в їх першооснові. Пророк Мухаммед уважав першоосновою Корана Небесну Книгу, передану йому найближчим до Аллаха ангелом Джабраїлом (у Біблії – архангел Гавриїл). Саме про Коран, священну книгу мусульман, ми сьогодні й поговоримо.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Словникова робота

Сура (у перекладі ряд цеглин) – сукупність декількох айятів, об’‎єднаних певними спільними ознаками.

Айят – ритмічна або смислова частина сури; вірш (Мухаммад вважав кожен вірш священної книги дивом, що арабською звучить як Айя).

2. Повідомлення раніше підготовлених учнів (або розповідь вчителя)

Коран. Питання авторства

Основою ісламу є Коран (у перекладі “Читання”), у якому записані одкровення, отримані від Аллаха пророком Мухаммадом (Мухаммедом). За свідченням брата, халіфа Алі, всі, хто бачив пророка, були єдині в тому, що ніколи ні раніше, ні пізніше не зустрічали людини, бесіда з якою була б настільки приємною. Пророк Мухаммад проголошував проповіді, молитви, повчальні оповіді у Мецці і Медіні. Праведне життя Мухаммада записано в Сунні, що утворена з хадисів.

Загальні відомості про Коран

Коран – священна книга мусульман, Коран – це запис проповідей, що виголошені пророком Мухаммедом у формі пророчих одкровень переважно в Мецці та Медіні між 610 і 632 рр. Згодом, 651 року, ці тексти були впорядковані у рукописну книгу. Саме вона і вважається першим виданням Корана. Згідно з Ісламом, Коран не створений, а існує передвічно, він є словом Аллаха і містить його остаточну і повну волю. Оригінал Корана зберігається на небі, звідки його було послано у світ від Аллаха через ангела Джабраїла, який передавав його Мухаммеду частинами протягом 22 років. Коран був записаний зі слів Мухаммеда його сподвижниками.

Мова та особливості структури Корана

“Поетичний текст Корана з арабської мови перекладали не раз, проте знавці ісламу переконані, що відтворити духовність та божественну сутність записаних висловлювань іншими мовами не вдалося. Першу частину Корана “Аль-Фатіху” всі мусульмани повинні знати напам’‎ять. Це – як “Отче наш” у християн. Крім власне Корана, є ще й Книги тлумачень (їх близько тисячі). Традиційно Коран читають наспівно.

“Коран містить 114 сур, які, у свою чергу, поділяються на аяти. Усі сури починаються з басмалі – традиційної незмінної фрази-формули “В Ім’‎я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!”. Сури за місцем проголошення поділяються на “мекканські”, або ранні (послані Муххамаду до переселення в Медіну або на шляху у це місто), – загалом 86 сур – та мединські, або пізні (послані після переселення до Медіни) – 28 сур. Мекканські сури написані саджем – ритмічною та римованою прозою.

Зв’‎язної оповіді в Корані немає, кожна сура є завершеним текстом, тобто вони не мають внутрішньої композиційної єдності, а містять розрізнені проповіді без певного зв’‎язку. Сури в Корані (крім першої) розміщені за розміром – від найбільшої до найменшої.

Перші записи Корана зроблені 632 р., уже після смерті Мухаммеда. Між 650 і 655 рр. за наказом халіфа Османа був створений канонічний текст Корана (Османова редакція).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Слово вчителя

– Як буддизм, так і християнство перейняті прагненням позбутися зла, бажанням врятуватися від нього. Якщо в ісламі стверджується абсолютна відданість людини Богові, котрий є суверенним володарем космосу і людської долі, то це саме ми знаходимо і в християнстві. Отже, якщо порівнювати згадані релігії, можна побачити, що в них є багато спільного, такого, що можна цілком впевнено назвати загальнолюдськими мірилами.

Гронування

– Скласти гроно за темою “Коран”.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене, підготуватись до контрольної роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи, моральні настанови в Корані. Структура Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ