Конвергенція

Конвергенція – це певний процес зближення, що виникає у сходяться сторін через подібних цілей і / або ознак. Протилежним процесом є дивергенція.

Дане поняття стосовно в економіці і має на увазі зближення тих чи інших економічних систем. Відбувається зближення під впливом соціальних і економічних чинників, а так само в результаті якого-небудь закономірного розвитку. Результатами такого роду злиття стають:

    Об’єднане розвиток; Стабілізація; Досягнення компромісів; А так же рівновагу.

У загальносвітовій економіці таке поняття як конвергенція має на увазі під собою придбання економічними системами деяких країн однакових параметрів і характеристик при збереженні конкретних національних ознак.

Термін “конвергенція”: історія виникнення

В економіці цей термін виник приблизно 1960-1970-х роках, одночасно з появою декількома теоріями конвергенції, розробленими спільно членами інституціоналізму Нідерландів, Франції, Америки, ФРН. Основою теорії була ідея створення змішаної громадської і політичної системи під впливом наукового і технічного прогресу, при цьому дана система мала одночасно рисами соціалізму і капіталізму.

Конвергенція і медіаекономіка

Конвергенція щодо медіаекономікі позначає інтеграцію в єдину систему декількох платформ комунікаційного типу, а також об’єднання в загальний інформаційний продукт переданих ними даних.

Звичайно, крім медіаекономікі і економіки поняття конвергенція застосовується і в різних гуманітарних, природничих, політичних і суспільних науках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Конвергенція