Конвенція про права дитини – короткий зміст

Для початку, необхідно розібратися з терміном Конвенції. Міжнародний документ, який був прийнятий 20.11.1989 і засвідчує всі права дітей у віці від 0 до 18 років, називається Конвенцією про права дітей. Даний документ був прийнятий Організацією Об’єднаних Націй і донині Комітет ООН стежить за ретельним виконанням всіх пунктів, викладених в конвенції. Всі правила повинні бути дотримані як в мирний, так і у воєнний час.

Конвенція, перш за все, несе в собі моральну сенс. Головним її завданням є захист інтересів крихт і надання їм всіх можливостей для подальшого розвитку. Правил в цьому документі досить багато, але з них можна виділити 4 основні пункти, які повинні бути дотримані в першу чергу, а саме:

    Виживання Захист Розвиток Забезпечення дітям великої ролі в житті громадськості

Ці чотири пункти мають безліч підпунктів, з яких і складається даний документ. Перша стаття Конвенції передбачає, що дитинча – це людина, які ще не досяг повноліття, рамки якого можуть варіюватися в різних державах відповідно до їхніх законів. До досягнення повноліття опікун зобов’язаний захищати його, але не ущемляючи свободу і права, забезпечувати всі умови для його розвитку.

Також важливо те, що Конвенція ставить інтереси дітей вище державних, релігійних і громадських, визнаючи їх повноправними членами суспільства, мають свою думку і особисту свободу в рамках безпеки. Завдяки Конвенції, вони більше не вважаються доповненням до батькові чи матері або напівлюдиною, тепер вони – повноцінні особистості, члени суспільства.

Батько або опікун, як перший захисник їх прав, зобов’язаний забезпечити своїх дітей харчуванням, належними житловими умовами, одягом. Дати їм освіту і лікування в разі потреби. Це основні права, які повинні бути надані першочергово будь-якій людині, а в першу чергу – дітям. Повну версію конвенції можна скачати на офіційному сайті ООН.

Зміст статей про права дітей

1 стаття (Визначення) Будь-яка людина, яка не досягла повноліття, є дитинчам.

2 стаття (Запобігання дискримінації) Права рівні для всіх неповнолітніх, незалежно від статі, раси, віросповідання, громадянства або положення в соціальній ієрархії. Всі діти не можуть піддаватися дискримінації з боку дорослих або інших дітей.

3 стаття (Дотримання інтересів дітей) Беручи рішення, держава повинна дотримуватись усіх права неповнолітніх, не ущемляючи їх у свободі вибору.

4 стаття (Реалізація прав) Будь-яка держава зобов’язана здійснювати і дотримуватися всі права неповнолітніх, зазначені в цій Конвенції.

5 стаття (Сімейне виховання та забезпечення розвитку крихт) Батьківські права і обов’язки по відношенню до дитинчати повинні бути враховані державою.

6 стаття (Про право на життя і розвиток) Право на життя є першорядним для всіх. Держава повинна забезпечити високий рівень освіти, соціального і психічного розвитку.

7 ст. (Про право отримати ім’я та громадянство) Право отримати ім’я та громадянство мають всі крихти, при будь-яких умовах.

8 стаття (Право на індивідуальність) Соціум і держава, повинні поважати права неповнолітніх на індивідуальність, їх волю і свободу слова. У разі недотримання цих прав воно зобов’язане допомагати дітям.

9 стаття (Про розлученні з батьками) Неповнолітні не повинні розлучатися з батьками або опікунами. Це можливо тільки в разі, коли розставання в їх інтересах. У разі розставання з батьками або опікунами, дітям можна давати інформацію про їх місцезнаходження, але тільки в тих випадках, коли це не може їм нашкодити. У разі якщо обох батьків позбавили батьківських прав, неповнолітні повинні мати можливість регулярно бачитися з ними обома, якщо це в їх інтересах.

Наступні пункти з Конвенції

Основи конвенціі10 ст. (Про возз’єднання сім’ї). Якщо батьки і крихти проживають на території різних країн, то вони повинні мати можливість подорожувати з метою підтримки сімейних відносин.

11 стаття (Про незаконне переміщення та повернення) Влада країни зобов’язані стежити за переміщеннями неповнолітніх по країні і за її межами, для того, щоб запобігти незаконному їх вивезення за межі країни.

12 стаття (Про поглядах дітей і положенні в суспільстві) Неповнолітні мають повне право висловлювати свою думку з будь-яким стосуються його питань. Погляди дітей можуть і повинні бути захищені в суді.

13 стаття (Свобода вираження думки) Неповнолітні мають повне право на виклад своїх думок, передачу та обмін інформацією, але тільки якщо це не небезпечно для суспільства і не порушує державні закони.

14 ст. (Про свободу думки, совісті і релігії) Батьки, держава і суспільство зобов’язані поважати думки, релігію і вибір дітей.

15 стаття (Про свободу асоціації) Неповнолітні можуть зустрічатися з іншими дітьми, об’єднуватися з ними в групи, але тільки якщо це не суперечить законам держави і не порушує громадський порядок.

16 стаття (Про право на особисте життя) Неповнолітні захищені від посягання на їх особисте життя. Жодна людина не має права входити в його будинок, читати листування, якщо громадянин проти цього.

17 стаття (Вільний доступ до інформації) Все неповнолітні мають право отримувати і користуватися тією інформацією, яка допоможе їм у розвитку. Держава зобов’язана регулювати засоби масової інформації і обмежувати або забороняти ті ЗМІ, які можуть завдати психічний або фізичну шкоду дітям.

18 ст. (Про батьківський відповідальності) Батьки або опікуни несуть повну відповідальність за життя, здоров’я і розвиток дитинчати до досягнення повноліття. Держава зобов’язана підтримувати і розвивати дитячі установи.

19 стаття (Захист від недбалого ставлення до дітей) Діти повинні бути захищені державою від поганого впливу, недбалого ставлення з боку опікунів або соціуму. Діти, котрі піддаються жорстокому поводженню, мають повне право отримати допомогу від держави.

Ще є і такі положення в конвенції ООН про права дітей

Конвенція про права дитини аннотація20 стаття (Про захист дітей, яких позбавили сім’ї) Стаття 20 Конвенції про захист прав дітей говорить, що в разі, якщо дитинча з якихось причин втратив сім’ю, його всім необхідним для подальшого існування та розвитку зобов’язана держава, також воно повинно передати його під опіку іншої сім’ї, яка поважатиме його погляди, думки і релігію.

21 стаття (Про всиновлення / удочеріння). Перед передачею дитинку в руки майбутнього опікуна необхідно перевірити, чи будуть дотримуватися всі його права та інтереси. Правила і норми не відрізняються при усиновленні / удочеріння як всередині держави, так і за його межами.

22 стаття (Про дітей – біженців) Дітям – біженцям держава забезпечує особливий захист і надає всю можливу допомогу для подальшого життя і розвитку.

23 стаття (Про дітей – інвалідів) Кожен малюк-інвалід, який має розумову або фізичну інвалідність, може розраховувати на особливе піклування, захист і високий рівень життя. Держава і опікуни зобов’язані забезпечити його всім необхідним для комфортного життя і діяльності.

24 стаття (Про охорону здоров’я) Всі неповнолітні можуть розраховувати на першочергову медичну допомогу і повний захист свого здоров’я. Батьки зобов’язані оберігати здоров’я неповнолітніх. Держава повинна сприяти розвитку медичних установ.

25 стаття (Регулярна оцінка рівня життя дітей при опіці) Держава зобов’язана регулярно перевіряти і оцінювати рівень життя дітей в разі оформлення опіки над ними.

26 стаття (Соціальне забезпечення і положення) Всі діти мають можливість використовувати соціальні блага.

27 стаття (Рівень життя) Опікуни чи батьки зобов’язані забезпечити дітям високий рівень життя для розвитку їх розумових і фізичних здібностей. У разі якщо батьки не можуть забезпечити дітям достатній рівень життя, влада країни зобов’язані допомагати їм.

28 стаття (Про освіту) Кожен дитинча зобов’язаний отримати початкову освіту абсолютно безкоштовно. Середня і вища освіта повинна бути доступна кожному. Батьки, опікуни та держава повинні стежити за тим, щоб діти відвідували школу регулярно.

29 ст. (Про цілі освіти) Головною метою освіти є розвиток у дітей розумових, психічних і фізичних здібностей для подальшого життя. А також виховання моральних якостей і соціальних навичок у неповнолітніх.

Ось такі розділи з положення про неповнолітніх

Права ребенка30 глава (Про права дітей, які належать до меншин) Кроха, що належить до будь-якого виду меншин, може розраховувати на захист власних інтересів та дотримання всіх пунктів цього документа.

31 глава (Про дозвілля і культурного життя) Право на відпочинок, дозвілля та участь у культурному житті суспільства мають всі діти.

32 ст. (Дитяча праця) Робота не повинна заважати розвитку неповнолітніх, їх утворення. Батьки і держава зобов’язані захищати неповнолітніх від непосильної і шкідливою роботи.

33 м (Про вживання наркотичних речовин) Батьки і держава зобов’язані захищати неповнолітніх від вживання наркотичних речовин та участі в їх продажу і поширенні.

34 стаття (Про сексуальної експлуатації) Батьки і держава зобов’язані захищати неповнолітніх від будь-яких форм сексуального насильства.

35 м (Про торгівлю, викрадення і контрабанді) Торгівля неповнолітніми, викрадення і контрабанда повинні жорстко припинятися державою.

36 стаття (Про інших формах експлуатації) Будь-які дії, які можуть нашкодити неповнолітньому повинні припинятися державою і батьками.

37 м (Про позбавлення волі і тортури) Держава і батьки зобов’язані стежити за тим, щоб неповнолітні не наражалися на жорстокому поводженню або незаконного позбавлення волі. Неповнолітні можуть розраховувати на допомогу держави при жорстокому поводженні з ними.

38 положення (про збройні конфлікти) Діти до 15 років не можуть брати участь в будь-яких формах військових дій і бути прийнятими в армію. Діти, що потрапили в зони військових дій, повинні перебувати під опікою і захистом держави.

39 стаття (Відновлення та догляд) Крихітці, який постраждав від жорстокого поводження, фізичного насильства або експлуатації, держава зобов’язана надати особливий захист до повного відновлення її фізичного і психічного здоров’я.

40 стаття (Правосуддя для неповнолітніх) Всі неповнолітні, обвинувачені в порушенні законодавства держави, можуть покладатися на юридичний захист та допомогу.

41 стаття (Застосування вищих норм). У разі якщо законодавство держави захищає права неповнолітніх в більш високого ступеня, ніж Конвенція, необхідно дотримуватися законів цієї держави.

42 стаття (Про набуття чинності і дотриманні) Держава зобов’язана інформувати всіх громадян і поширювати інформацію про Конвенцію і її зміст.

43-54 статті свідчать, що держава і батьки зобов’язані працювати спільно для забезпечення гідного життя неповнолітніх.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Конвенція про права дитини – короткий зміст