КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА – 8 КЛАС

1. В якому зі своїх віршів Т. Г. Шевченко проголошує своє поетичне кредо?

2.З чим порівнює свої вірші Т. Шевченко в поезії “Думи мої, думи” ?

Здітьми і квітами.

3.Через які поетичні образи Шевченко передає ідею поезії “Минають дні, минають ночі” ?

Образи днів, ночей, літа, осені передають плин часу, персоніфікований образ дум, долі, гнилої колоди – уособлення людини бездіяльної, вічного сну.

4.Дайте визначення обрамлення. В якому з віршів Т. Шевченко використав цей прийом?

Обрамлення – початкова й остання частина в творі, яка, ніби в рамку, вкладає розповіді про інші дії. Використане в вірші “Минають дні, минають ночі”.

5.Який з вивчених віршів Шевченка є яскравим зразком філософської лірики?

“Мені однаково…”.

6.Які народнопісенні образи використав поет у творі “Ой три шляхи широкії”?

7.Що об’єднує вірші “Мені однаково” та “Ой три шляхи широкії”?

8.Що вам відомо про прототип образу Івана Вишенського з однойменної поеми І. Франка?

Український письменник-полеміст, захисник православної віри XVI століття.

9.Визначте жанр поеми “Іван Вишенський”.

Історико-філософська поема.

10.Який історичний факт ліг в основу поеми Франка?

Останні роки життя Вишенського на горі Афон.

11. Наведіть яскравий приклад художнього вимислу в поемі.

Чернець Іван переходить у човен до посланців з України по сонячному променю.

12.Як реальна постать І. Вишенського пов’язана з художнім образом поеми І. Франка? Використані факти біографії полеміста та риси його вдачі.

13.Назвіть провідні риси образу Івана Вишенського, наведіть цитати з тексту твору, яких підтверджують.

14.Які факти біографії Лесі Українки можна визначити словом “подвиг” ?

Боротьбу з тяжкою хворобою та служіння народу поетичним словом.

15.Наведіть приклади поезій Лесі Українки, в яких яскраво визначився автобіографічний елемент?

Вся поезія видатної українки – автобіографічна. Серед вивчених у восьмому класі поезій яскраво автобіографічними є “Ви щасливі пречистії зорі”, “Давня весна”, “Хотіла б я піснею стати”.

16.Хто з видатних сучасників поетеси назвав Лесю Українку “трохи чи не одиноким мужчиной на всю новочасну соборну Україну” ?

17.Яку поезію літературознавці вважають першою у поетичному доробку Лесі Українки?

Першим художнім Лесиним твором вважається поезія “Надія”, присвячена рідній тітці Олені, яку заарештували за проти-імперську діяльність.

18.Коли вийшла перша збірка віршів поетеси?

19.Розкажіть про ставлення поетеси до Т. Г. Шевченка.

Леся Українка дуже шанувала Кобзаря, вважала його роль в долі українського народу величезною, особливою. Коли в 1909 році у Києві було поставлено на сцені драму Лесі Українки “Блакитна троянда”, гонорар за цю постановку авторка віддала на пам’ятник Тарасові Шевченку. У вірші “На роковини” вона написала про Кобзареву відданість Україні та його патріотизм.

20. Чому Лесю Українку називали дочкою Прометея?

21.Визначте поетичний розмір поезій “Хотіла б я піснею стати…” та “Ви щасливі, пречистії зорі”.

Амфібрахій, анапест.

22.Який автобіографічний мотив простежується у вірші Лесі Українки “Давня весна” ?

23.Які художні засоби використано у поезії “Давня весна” ?

Епітети: весела, щедра, мила; метафори: промінням грала, сипала квітки; порівняння: хутко, мов стокрила; синоніми: ожило, загомоніло; художні образи: весна, природа, дарунки, яблуневі гілки, листя, квітки, вітер, гай, воля, пташині пісні; повтори: все, я, мене; заперечення: ні, не забула.

24.Визначте віршовий розмір поезії “Давня весна” та особливості римування. П’ятистопний ямб; перехресне римування; 1 і 3 – жіноча рима; 2, 4 – чоловіча рима.

25.Визначте жанр вірша “Хотіла б я піснею стати…”.

Лірична сповідь.

26.У чому особливості строфічної будови поезії “Ви щасливі, пречистії зорі”.

У кожній строфі повторюється перший рядок, і це підкреслює головну думку поетеси – щастя мати сильний, стоїчний характер, вміти боротися із труднощами.

27.Які образи-символи використано у вірші Лесі Українки “Хотіла б я піснею стати” ?

Образи-символи: море, зорі, пісня.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА – 8 КЛАС