КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Г. ІБСЕН – ВСТУП. ІЗ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ – 11 клас

До теми “Із драматургії кінця XIX – початку XX століть. Генрік Ібсен “Ляльковий дім””

1. Дайте стислу характеристику поетики “нової драми” Г. Ібсена.

У п’єсах Ібсена ідеться про трагічну боротьбу особистості за власний духовний світ; розробляються нові теми: становище жінки в суспільстві, влада грошей, спадкові хвороби; соціальна проблематика; немає чіткої межі між трагедією і комедією; композиція має аналітичний характер, у п’єс – відкритий фінал.

2. Чи можна “Ляльковий дім” вважати прикладом “нової драми” ? Якщо так, то чому?

Ібсена називають творцем нової драми. За його словами, “п’єса не закінчується падінням завіси після п’ятої дії – справжній фінал знаходиться за її межами; письменник визначив напрям, у якому потрібно шукати цей фінал, потім – справа кожного читача чи глядача самостійно дійти до цього фіналу шляхом власної творчості”.

3. Які особливості композиції “Лялькового дому” ?

4. Скільки періодів дослідники виділяють у творчості Ібсена? За якими принципами відбувається поділ?

5. Чим п’єси Ібсена вирізнялися з-поміж творів норвезької літератури?

6. У чому новаторство драматургії Г. Ібсена?

Ібсен – творець аналітичної драми (дія п’єси присвячена розкриттю таємниць, пов’язаних з подіями, які відбулися колись). Драматизм ситуації у творах Ібсена полягає у виявленні протилежності між видимістю життя та його справжньою природою.

7. Визначте головний засіб розв’язання сюжетних колізій.

8. Які риси п’єс Ібсена можна назвати класичними інтелектуально-аналітичними? У цих драмах зовнішня дія повністю підкорюється інтелектуально-аналітичному началу. Сюжетна аналітичність й інтелектуальне осмислення зосереджені в останніх діях твору, в розв’язці. Там діалоги набувають характер дискусії, герої повністю переосмислюють своє життя і самих себе.

9. Визначте місце творчості Генріка Ібсена у світовій літературі.

Ібсен – фундатор соціально-психологічного напряму у світовій літературі. Його творчість визначила напрями розвитку літератури XX століття. Він творець аналітичної п’єси XIX століття.

10. Яка п’єса норвезького драматурга найбільш послідовно виявила його драматургічні принципи?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Г. ІБСЕН – ВСТУП. ІЗ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ – 11 клас