КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА – УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА – 9 КЛАС

1.Якими найважливішими рисами характеризується українська середньовічна література?

Література цього періоду великою мірою була пов’язана з церквою, з історичними подіями, з тими чи іншими історичними особами. Вона була рукописною, її пам’ятки здебільшого не мали стійкого тексту, тексти багатьох творів не зберегли ні імені їхніх авторів, ні дат написання.

2.Які твори перекладної літератури були популярні в ті часи?

Старий і Новий Заповіти, апокрифи, твори науково-природничі: “Фізіологи”,”Шестоднев” Іоанна Екзарха, “Християнська топографія” Козьми Індикоплава, збірка афоризмів “Бджола”.

3. Що вам відомо про авторів Біблії?

Їх понад сорок, вони мали різне соціальне становище. Так, Мойсей був вихований у знатній єгипетській сім’ї. Петро був рибалкою, Соломон – царем, Матвій – митником, Павло – рабином. А нещодавно з’явилась версія, що частина Старого Завіту написана жінкою – 40-річною аристократкою, що була придворною дамою царя Соломона.

4. Де створювалася Біблія?

Створювалися Біблійні книги на трьох континентах: в Азії, Африці та Європі.

І трьома мовами: давньоєврейською, арамейською, грецькою. Мойсей писав перші п’ять книг (так зване П’ятикнижжя Мойсееве) у пустелі, Єремія – у в’язниці, Лука – під час подорожей, Іоанн – на острові Патмос, а деякі автори писали під час військових походів.

5.Що вам відомо про використання біблійних сюжетів у світовій культурі?

6. Що таке притча? Які вам відомі особливості жанру притчі?

7.До яких висновків спонукають вас біблійні притчі про сіяча та про блудного сина?

8. Що вам відомо про творця першого українського літопису Нестора Літописця?

9.У чому полягає цінність “Повісті минулих літ” для мовознавців, істориків? А для нас?

10.Що таке “Києво-Печерський патерик” ?

Збірка оповідань про ченців Києво-Печерського монастиря, заснованого в середині XI ст.

11. Посієм яких рис християнської моралі є Прохор-чорноризець?

Побожності, аскетизму, терплячості, миролюбності, працьовитості, любові до людей, до Бога

12.Яку роль відігравали Острозька та Києво-Могилянська академії у розвитку української культури?

13. Що вам відомо про життя і творчість І. Вишенського?

14. Хто є головною історичною постаттю в козацьких літописах? Чому?

15. Що є ідейним центром, кульмінацією “Історії русів”?

Ідейний центр твору – промова гетьмана Павла Полуботка, звернена до лютого ката України Петра І.

16. Хто в українській літературі є теоретиком курйозного віршування?

17. У які часи відбуваються події твору “їхав козак за Дунай”?

18. У чому полягає новаторство п’єси Ф. Прокоповича “Володимир”?

19. Які аналогії проводить Ф. Прокопович між київським князем Володимиром, головним персонажем п’єси, та гетьманом І. Мазепою?

Як і князь Володимир, І. Мазепа також розмірковував, кого українцям вибрати в союзники – Польщу, Росію чи Швецію. Гетьмана теж оточували порадники, яких він мав слухатися.

20.Що таке вертеп?

До творчості Г. С. Сковороди

1.Якими талантами був наділений Г. С. Сковорода?

2.На визнанні чого будується філософське вчення Григорія Савича?

В основі філософської системи лежить віра в існування “двох натур” і “трьох світів”. Існування “двох натур” розшифровується безпосередньо з трактату “Про Бога”: “…Весь світ складається з двох натур: одна – видима, друга – невидима. Видима натура зветься твар, а невидима – Бог”. Три світи – це макрокосм (Всесвіт), мікрокосм (людина) і світ символів (Біблія).

3.У яких літературних жанрах працював письменник?

4.Де навчався Г. Сковорода?

5.Які слова написані на надгробку письменника?

6.У чому полягає національно-патріотичний пафос поезії “Delibertate” ?

В останніх рядках поезії автор проголошує славу Богдану Хмельницькому, який був для нього взірцем борця за волю народу. Сковорода захоплювався історичним подвигом гетьмана, про якого знав із книжок та усних переказів, дум, пісень, і високо оцінював його діяння. Виголошення слави гетьману України, який боровся за волю свого народу, незалежність рідного краю у вік жорстокої реакції, було виявленням відкритого протесту проти царсько-поміщицької сваволі, виявом високої політичної свідомості й громадянської мужності. Згадка про Богдана, улюбленого героя національно-визвольної війни українського народу проти польської шляхти, та й сам заголовок вірша не залишають сумніву, про яку саме “вольность” думав тут Сковорода.

7.Чи актуально звучить вірш “Всякому місту – звичай і права” сьогодні?

8.Як називається збірка байок Г. Сковороди?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА – УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА – 9 КЛАС