Контрольна робота за творчістю Ю. Винничука, І В. Чемериса та письменників рідного краю

Тема. Контрольна робота за творчістю Ю. Винничука, І В. Чемериса та письменників рідного краю

Мета: узагальнити відомості з тем, виявити рівень знань, умінь та навичок для їхньої корекції; розвивати образне та логічне мислення, пам’ять, наполегливість, старанність, уміння висловлювати аргументувати; виховувати на кращих моральних прикладах, зразки яких подаються у вивчених творах.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

Ця контрольна робота – остання в навчальному році. Виконуючи завдання, особливо творче, продемонструвати, чого ви навчилися у 8 класі, як умієте висловлювати думки, аргументувати свою точку зору.

* Уроки проводяться за індивідуальним планом учителя.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Пояснення вимог до виконання тестових завдань.

ü Виконання контрольної роботи.

ВАРІАНТ І

Початковий і середній рівні

1. Люботинському князеві з повісті-казки Ю. Винничука потрібен був дракон, щоб

А знайти собі зятя

Б прославитися в битві з ним

В настрахати ворогів

Г залучити туристів

2. Дракон Грицько з повісті-казки Ю. Винничука нагадував князівні при першій зустрічі

А квіточку

Б сонечко

В бджілку

Г метелика

3. Чого не робив Федько з повісті В. Чемериса “Вітька + Галя, або Повість про перше кохання” для закоханого Вітьки?

А складав серенаду

Б давав списувати домашні завдання

В написав вірша до газети

Г добував гроші для кіно

4. Високий, худий, запальний, рвучкий. Це портретна характеристика героя повісті В. Чемериса

А Вітьки

Б Федька

В Петра

Г Грицька Причепи

5. Сватання до Галі Козачок у сюжеті повісті В. Чемериса є

А експозицією

Б зав’язкою

В кульмінаційним моментом

Г розв’язкою

6. Продовжте речення.

Серед письменників-земляків мені найбільше подобається творчість…, зокрема твір…

Відповіді: 1А, 2Г, ЗБ, 4А, 5В.

Достатній рівень

7. Порівняйте образи Вітьки Горобця, Федька Котигорошка та Галі Козачок із повісті В. Чемериса “Вітька + Галя, або Повість про перше кохання”, знайдіть спільне та відмінне.

Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-роздум “Значення культури спілкування, перших почуттів підлітків у подальшій долі, в утвердженні себе як особистості в соціумі”.

Б Придумайте інше закінчення історії дракона Грицька за умови, що він завчасно полетів із Люботина в інші краї.

ВАРІАНТ ІІ

Початковий і середній рівні

1. Дракон із повісті-казки Ю. Винничука, який з’явився біля Люботина, не влаштовував князя, тому що був

А одноголовим і маленьким

Б надто страшним і сильним

В добрим, освіченим

Г іншої віри

2. Учителем дракона Грицька із повісті-казки Ю. Винничука був

А сам князь

Б пустельник

В князівна Настасія

Г таємний радник князя Антось

3. Через дуель Вітьку з повісті В. Чемериса

А заарештували

Б вигнали зі школи

В покарали батьки

Г образила дівчина

4. Вітька з повісті В. Чемериса назвав Галю “зміюкою лукавою”, бо вона

А розповіла усім дівчатам, що він у неї закохався

Б запросила на побачення ще й Петра

В відверто посміялася з хлопця

Г підкупила його секунданта Федька халвою

5. Маленький, товстий, флегматичний, смаглявий. Так описує В. Чемерис у повісті “Вітька + Галя, або Повість про перше кохання”

А Вітьку

Б Левонтія

В Федька

Г Петра

6. Продовжте речення.

Найбільше мені запам’ятався твір письменника… і його герої… Відповіді: 1В, 2Б, ЗА, 4Б, 5В.

Достатній рівень

7. Поясніть алегоричність образів дракона Грицька, пустельника та князя з повісті-казки Ю. Винничука “Місце для дракона”.

Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір “Актуальність твору Ю. Винничука “Місце для дракона” для сьогодення”.

Б Уявіть зустріч друзів із повісті В. Чемериса “Вітька + Галя, або Повість про перше кохання” через десять років та опишіть її. Пофантазуйте, не виходячи з логіки характерів, яким вони можуть стати.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчені твори та теорію літератури.

IV. ПІДСУМОК

ü Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– На мою думку, контрольна робота не лише перевіряє рівень навченості учнів, а й…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за творчістю Ю. Винничука, І В. Чемериса та письменників рідного краю