Контрольна робота за творчістю В. Винниченка та П. Тичини – СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: символізм, образ-символ, поема-симфонія.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на питання № 1-4 оцінюється в 0,5 бала, на питання № 5-1 бал.)

1. Творові В. Винниченка “Момент” НЕ властива така композиційна особливість, як:

А динамічний сюжет;

Б наявність діалогів;

В розповідь від третьої особи;

Г напруженість у розгортанні подій;

Д введення у текст пейзажних замальовок.

2. Гімн весні як символу любові, життя й натхнення – це провідний мотив твору:

А “О панно Інно…” П. Тичини;

Б “Пастелі” П. Тичини;

В “Ви знаєте, як липа шелестить…” П. Тичини;

Г “Момент” В. Винниченка;

Д “Арфами, арфами…” П. Тичини.

3. Під час перебування у Харкові П. Тичина належав до літературного об’єднання:

А “Гарт”;

Б “Плуг”;

В “ВУСПП”;

Г “Ланка”;

Д “Молодняк”.

4. У рядках:

“Квітне сонце, грає вітер

І Дніпро-ріка”

Використано такий художній засіб:

А оксиморон;

Б синекдоху;

В метонімію;

Г метафору.

Д епітет.

5. Установіть відповідність між рядком твору та його назвою.

1 “Йде весна запашна, квітами перлами закосичена”

2 “Я ваші очі пам’ятаю, як музику, як сміх”

3 “Ви знаєте, як сплять старі гаї?”

4 “А ім’я – пошлість”

А П. Тичина, “О панно Інно…”

Б В. Винниченко, “Момент”

В П. Тичина, “Арфами, арфами…”

Г П. Тичина, “Пастелі”

Д П. Тичина, “Ви знаєте, як липа шелестить…”

Відповіді. 1 – В; 2 – В; 3 – А; 4 – Г; 5. 1 – В; 2 – А; 3 – Д; 4 – Б.

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

Продовжіть речення.

1. Символізм – це… (Дати визначення поняття).

2. За жанром “Сковорода” – це…

3. Новела “Момент” має підзаголовок…

Достатній рівень

Виконайте завдання. (Правильна відповідь на перше питання оцінюється в 0,5 б., на друге – в 1,5 б.)

1. Визначити віршовий розмір поезії П. Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить”.

2. Доведіть, що твір В. Винниченка “Момент” – психологічна новела.

Високий рівень

Виконайте одне із завдань.

(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

□ У віршах П. Тичини поєдналися Музика, Поезія і Живопис (на основі вивчених поезій письменника).

□ Мої роздуми над новелою В. Винниченка “Момент”.

ІІ варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на питання № 1-4 оцінюється в 0,5 бала, на питання № 5-1 бал.)

1. “Прекрасним витвором” словесного мистецтва Євген Чикаленко назвав твір:

А “О панно Інно…” П. Тичини;

Б “Пастелі” П. Тичини;

В “Ви знаєте, як липа шелестить…” П. Тичини;

Г “Момент” В. Винниченка;

Д “Арфами, арфами…” П. Тичини.

2. У новелі “Момент” у нерозривну єдність сплетені мотиви:

А життя і смерті;

Б любові та розлуки;

В обов’язку та відповідальності;

Г злочину та спокути;

Д особистого та суспільного.

3. Поезії П. Тичини раннього періоду творчості притаманні стильові ознаки літературного напряму

А імпресіонізму;

Б неоромантизму;

В реалізму;

Г романтизму;

Д символізму.

4. В уривку “Буде бій / Вогневий! / Сміх буде, плач буде / Перламутровий…” НЕМАЄ

А епітета;

Б повторів;

В антонімів;

Г анафори;

Д риторичного оклику.

5. Установіть відповідність між рядком твору та його назвою.

1 “Вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя”

2 “Навшпиньках підійшов вечір. Засвітив зорі”

3 “Вмерли в Новім Заповіті / З славою святих”

4 “Любові усміх квітне раз – ще й тлінно”

А П. Тичина, “О панно Інно…”

Б В. Винниченко, “Момент”

В П. Тичина, “Арфами, арфами…”

Г П. Тичина, “Пастелі”

Д П. Тичина, “Пам’яті тридцяти”.

Відповіді. 1 – Г; 2 – А; 3 – Д; 4 – Г; 5. 1 – Б; 2 – Г; 3 – Д; 4 – А.

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1.У циклі Тичини “Пастелі” поєднано літературні напрями…

2. Головна ідея поезії П. Тичини “Пам’яті тридцяти”…

3. У новелі “Момент” В. Винниченко порушує проблеми…

Достатній рівень

Виконайте завдання. (Правильна відповідь на перше питання оцінюється в 0,5 б., на друге – в 1,5 б.)

□ Визначити віршовий розмір поезії П. Тичини “На Аскольдовій могилі”.

□ Яку роль у новелі В. Винниченка “Момент” відіграють описи природи?

Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

1. “Доля Тичини воістину трагічна” (В. Стус).

2. Що нового новелою “Момент” вніс Винниченко в розкриття теми любові й щастя?

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджувальне завдання:

1. Ознайомитися зі змістом статті підручника, присвяченої Б. Лепкому. Знайти додаткову інформацію про митця у мережі.

Рекомендовані статті:

□ https://ru. wikipedia. org/wiki/

□ http://www. poetryclub. com. ua/metrs. php? id=3&;type=biogr

□ http://md-eksperiment. org/post/20160427-bogdan-lepkij-na-perehresti-tradijnogo-j-novogo

2. Продумати відповіді на питання:

Ø Чи можна назвати Лепкого песимістом? Обгрунтувати свою думку. Ним пояснюються мотиви суму, туги в поезії Лепкого?

Ø Чому творчість Б. Лепкого довгі роки була під забороною?

Ø Історична тематика у творчості Лепкого.

Ø Малярська спадщина Лепкого.

3. Підготувати виразне читання віршів Лепкого. (На вибір учнів).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Контрольна робота за творчістю В. Винниченка та П. Тичини – СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ