Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії

Тема. Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії

Мета: повторити та поглибити й узагальнити відомості з тем, виявити рівень знань, умінь та навичок для їхньої корекції; розвивати образне та логічне мислення, пам’ять, наполегливість, старанність, уміння висловлювати свої думки та їх аргументувати; виховувати на кращих моральних прикладах, зразки яких подаються у вивчених творах.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контропь і корекція знань, умінь та навичок.

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

“Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі”,- пише видатна сучасна українська поетеса Ліна Костенко. І це справді так. Яким був цей дотик до вашої душі, покаже контрольна робота.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Пояснення вимог до виконання тестових завдань.

ü Виконання контрольної роботи.

ВАРІАНТ І

Початковий і середній рівні

1. Установіть відповідність між авторами та назвами їхніх творів.

1 В. Підпалий

А “Коли до вас темної ночі…”

2 В. Голобородько

Б “Жовтень жовті жолуді”

3 Г. Кирпа

В “Із янголом на плечі”

4 А. Мойсієнко

Г “Зимовий етюд”

Д “Теплі слова”

2. Образ пори року є центральним у віршах

А В. Підпалого та А. Мойсієнка

Б В. Герасим’юка та І. Малковича

В Г. Кирпи та І. Павлюка

Г А. Мойсієнка та В. Герасим’юка

3. У віршах В. Голобородька “Наша мова”, “Теплі слова” наскрізними мотивами є

А біблійні Б історичні

В фольклорні, народознавчі

Г автобіографічні

4. В уривку з вірша І. Малковича “Із янголом на плечі”

…і жене його у спину

Сірий маятник життя

Використано художній засіб

А метафору

Б анафору

В інверсію

Г порівняння

5. Продовжте речення.

Вільний вірш – це…

Відповіді: 1: 1Г, 2Д, ЗА, 4Б; 2А, ЗВ, 4А.

Достатній рівень

6. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша сучасного поета, вивчений напам’ять.

Високий рівень

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір “Образ природи у віршах сучасних українських поетів”.

Б Складіть і запишіть діалог між “ліриком” і “фізиком” про роль поезії, рідної мови в житті сучасної людини.

ВАРІАНТ ІІ

Початковий і середній рівні

1. Установіть відповідність між назвами творів та їхніми авторами.

1 “…Бачиш: між трав зелених…”

А І. Малкович

2 “3 дитинства: дощ”

Б В. Підпалий

(” Я уплетений…”)

В В. Герасим’юк

3 “Чоловічий танець”

Г І. Павлюк

4 “Дівчинка”

Д В. Голобородько

2. Образ ангела, який охороняє й підтримує людину, змальовується у віршах

А В. Герасим’юка та І. Малковича

Б І. Малковича та Г. Кирпи

В І. Павлюка та В. Голобородька

Г В. Підпалого та А. Мойсієнка

3. У вірші В. Герасим’юка “Чоловічий танець” поєднані мотиви

А патріотичні з історичними

Б автобіографічні із соціальними

В народознавчі з біблійними

Г трагічні з комічними

4. В уривку з вірша В. Підпалого “Зимовий етюд”

Вечір, мов казка, над Україною, казка, як вечір, аж синьо в очах…

Використано художній засіб

А епітети

Б метафору

В гіперболу

Г порівняння

5. Продовжте речення.

Різновидами лірики є лірика…

Відповіді: 1: 1Б, 2Д, ЗВ, 4Г; 2Б, ЗВ, 4Г.

Достатній рівень

6. Розкажіть про особливості вільного вірша на прикладі творів В. Голобородька

Високий рівень

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір “Образ рідного краю, рідної мови у віршах сучасних українських поетів”.

Б Напишіть листа сучасному письменникові, біографія і творчість якого вас вразили.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроків літератури рідного краю.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Запитання та завдання контрольної роботи допомогли мені…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Контрольна робота за творчістю В. Підпалого, В. Голобородька, представників сучасної української поезії