Контрольна робота за творчістю Шолом-Алейхема, Р. Бредбері, Г. Лі, Е. Сігела – IІ семестр

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників у розвиткові гуманістичних цінностей ХХ-ХХІ століть; охарактеризувати вивчені твори як вершинні добутки світової літератури; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати наполегливість, прагнення до самовдосконалення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, живопис, фізика, етика, естетика.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інструктаж до написання контрольної роботи (виконуються всі завдання.) І варіант

Початковий і середній рівні

1. З чого почалася справа Тев’‎є як молочника, за твором Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочар”?

А) Узяв кредит у банку; в) отримав велику спадщину;

Б) з подарунків на знак вдячності; г) допомогли багаті родичі.

2. Як головний герой Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочара” ставився до своїх дочок?

А) Як до джерела збагачення; в) як до великого тягаря;

Б) байдуже; г) з розумінням та любов’‎ю.

3. Що означає назва твору Р. Бредбері “451° за Фаренгейтом”?

А) Псевдонім головного героя;

Б) температура, за якої може статися глобальна катастрофа на землі;

В) температура самозаймання паперу;

Г) назва кав’‎ярні, де зазвичай відпочивали пожежники.

4. Як ставилося оточення до героїні роману Р. Бредбері “451° за Фаренгейтом” Кларисси Маклеллан?

А) Як до дитини-індиго; в) байдуже;

Б) як до божевільної; г) як до лідера.

5. Образ головного героя твору Еріка Сігела нагадує вічний образ в літературі:

А) Гамлета; в) Ромео;

Б) Дон Кіхота; г) Гобсека.

6. Проблему справедливості та толерантності порушено у творі:

А) Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочар”;

Б) Р. Бредбері “451° за Фаренгейтом”;

В) Лі Гарпер “Убити пересмішника”;

Г) Е. Сігел “Історія одного кохання”.

Достатній рівень

7. За твором Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочара” схарактеризуйте риси єврейського народу.

8. Визначте проблематику роману Р. Бредбері “451° за Фаренгейтом”.

Високий рівень

9. Виконайте одне із завдань.

1. Проведіть паралелі між фантастичним твором Р. Бредбері “451° за Фаренгейтом” та тенденціями сьогодення.

2. Продовжте історію героя твору Шолом-Алейхема Тев’‎є-молочара.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні

1. Як Тев’‎є із твору Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочар” здобув справжнє багатство – корову?

А) Заробив у місті;

Б) йому подарували її за врятування жінок;

В) виграв на біржі гроші;

Г) знайшов у лісі.

2. Тев’‎є підтримав старшу дочку в її небажанні виходити заміж за м’‎ясника тому, що:

А) примітив для неї багатшого жениха;

Б) здавна не любив рід м’‎ясника;

В) вважав, що одружуватися потрібно кохаючи;

Г) боявся помсти душі дружини м’‎ясника.

3. Основним завданням пожежників у романі Р. Бредбері “451° за Фаренгейтом” було:

А) знаходити воду для гасіння;

Б) спалювати книги;

В) підслуховувати, про що говорять мешканці Міста; г_ налагоджувати телевізори для стеження.

4. Хто спонукав Монтега замислитися над тим, що діється навколо?

А) Кларисса; в) Фабер;

Б) Мілдред; г) Бітті.

5. Олівер Барнетт із повісті Е. Сігела “Історія одного кохання” захоплювався:

А) футболом; в) хокеєм;

Б) регбі; г) бейсболом.

6. Основна колізія твору Гарпер Лі “Убити пересмішника” розгортається навколо:

А) дружби дітей;

Б) боязні дітей сусіда Страхолюда;

В) суду над чорношкірим;

Г) бійки дітей за честь адвоката Аттікуса.

Достатній рівень

7. Схарактеризуйте Тев’‎є-молочара й визначте, які характерні риси єврейського народу втілені в цьому образі.

8. Складіть короткий паспорт-характеристику твору Лі Гарпер “Убити пересмішника”

Високий рівень

9. Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть твір-роздум “Чи загрожує людству розвиток науки й техніки, бездумне споживання благ цивілізації?”

2. Напишіть рецензію (або відгук.) на самостійно прочитану книгу сучасної зарубіжної літератури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за творчістю Шолом-Алейхема, Р. Бредбері, Г. Лі, Е. Сігела – IІ семестр