Контрольна робота за творчістю О. Кобилянської – НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: неоромантизм, модернізм.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на питання 1-2 оцінюється в 0,5 бала, на питання 3-4 – 1 бал.)

1. На творчості О. Кобилянської позначився вплив філософії:

А Ф. Ніцше;

Б Платона;

В Г. Сковороди;

Г Ж-П. Сартра.

2. Перша назва повісті “Людина”:

А “царівна”;

Б “Вона вийшла заміж”;

В “Меланхолійний вальс”;

Г “Покора”;

Д “Аристократка духу”.

3. Укажіть персонажів новели “Меланхолійний вальс”:

А Анна;

Б Маргарета;

В Ганна;

Г Старий майор;

Д Марта;

Е професор;

Є Софія.

4. Розмістіть епізоди повісті “Людина” відповідно до сюжетної послідовності:

А сварка між Оленою і її матір’ю через відмову дочки вийти заміж за К-ого;

Б самогубство Германа-Євгена-Сидора;

В читання Оленою листів від Стефана перед весіллям;

Г зустріч Олени з лісничим;

Д прощальний вечір Олени Ляуфлер і Стефана Лієвича.

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

Заповніть пропуски.

1. О. Кобилянська в українській літературі є представником напряму…

2. Свої перші твори О. Кобилянська писала… мовою.

3. Софію Дорошенко подруги називали…

Достатній рівень

Виконайте одне з завдань.

(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Що є лейтмотивом новели “Valse melancolique”? Як він пов’язаний із системою персонажів?

2. Охарактеризуйте творчу манеру й стиль О. Кобилянської.

Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну із тем:

□ Символічні та знакові образи у новелі “Valse melancolique”.

□ Чи здатна героїня повісті О. Кобилянської “Людина” на справжнє кохання?

ІІ варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на питання 1-2 оцінюється в 0,5 бала, на питання 3-4 – 1 бал.)

1. Твір “Людина” О. Кобилянська присвятила:

А сестрі;

Б своїй матері;

В І. Франкові;

Г С. Окуневській;

Д Н. Кобринській.

2. Де поховано О. Кобилянську?

А у Києві;

Б у Вінниці;

В у чернівцях;

Г у Кімполунзі;

Д у Львові.

3. Укажіть персонажів повісті “Людина”:

А Анна;

Б Маргарета;

В Ганна;

Г Старий майор;

Д Ірина;

Е професор;

Є Софія.

4. Упізнайте персонажів з творів О. Кобилянської за їх висловлюванням:

1 Ганнуся

2 Лісничий Фельс

3 Олена Ляуфлер

4 Софія

5 Стефан Лієвич

А “Маю сама право йти за собою або проти себе. Ніколи не буду жити брехнею… Ніяка сила світу не стопче в мені мислячої самостійної людини…”

Б “Будучина жіноча лежить в їх руках. Нехай озброюється кожда по можності, а зброя їх… яка чиста, яка сильна, як варто по ню сягнути! Се – знання!”

В “Жінко… я не приймаю її до спілки! Се моє останнє слово”

Г “Є рід любові жінок… на якій мужчина ніколи не розуміється. Вона для нього заширока, щоби зрозумівся на ній”

Середній рівень

1. Для прози О. Кобилянської притаманне поєднання…

2. Олена Ляуфлер мріє про таке життя, де б вона…

3. Працювати для рідного народу, писати твори О. Кобилянську переконала…

Достатній рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Чому О. Кобилянська розпочала свою творчість з теми емансипації жінки? Як ви розумієте сутність цієї проблеми? Чому перші твори Кобилянської одержали назви “Людина”, “Царівна”?

2. Синтез мистецтв у новелі “Меланхолійний вальс” як композиційний прийом і художній образ.

Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

□ “Нові жінки” у творах О. Кобилянської.

□ Поясніть, як ви розумієте назву новели “Меланхолійний вальс”.

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджувальні завдання до наступного уроку:

□ Завдання для І групи: за матеріалами Інтернет-джерел скласти біографічну довідку про Лесю Українку та відеоряд для супроводу повідомлення.

□ Завдання для ІІ групи: знайти цікаві факти про особу письменниці.

□ Завдання для ІІІ групи: дібрати висловлювання діячів культури про Лесю Українку та її творчість, які розкривають значення творчості та особистості видатної письменниці.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за творчістю О. Кобилянської – НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, ЛЕСІ УКРАЇНКИ