Контрольна робота за творчістю О. Довженка, Н. Бічуї, В. Дрозда

Тема. Контрольна робота за творчістю О. Довженка, Н. Бічуї, В. Дрозда

Мета: повторити й узагальнити відомості з тем, виявити рівень знань, умінь та навичок для їхньої корекції; розвивати образне та логічне мислення, пам’ять, наполегливість, старанність, уміння висловлювати свої та їхні аргументи; виховувати на кращих моральних прикладах, зразки яких подаються у вивчених творах.

Теорія літератури: сюжет, композиція, тема, ідея, художні образи, художні засоби.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

Художні твори, які ми вивчали, належать до різних часів, у них різна тематика й проблематика, засоби вираження думки. Але є дещо, що об’єднує їх – це людина, її психологія, її прагнення до утвердження своєї особистості, до збереження людської гідності. Своє розуміння цих проблем ви й покажете у творчих завданнях контрольної роботи.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Пояснення вимог до виконання тестових завдань.

ü Виконання контрольної роботи.

ВАРІАНТ I

Початковий і середній рівні

1. Моральний урок дідів з оповідання О. Довженка “Ніч перед боєм” для молодих бійців полягав у тому, що

А вони попалили всі човни й зірвали ворогові переправу

Б перевернули човни й загинули разом із ворогами

В зробили засідку й побили багато ворогів

Г мужньо витримали знущання ворогів і не видали партизанів

2. Кого діди Платон і Савка ставили за приклад бійцям, що відступали?

А Кармалюка

Б Гонту, Залізняка

В своїх синів

Г самих себе

3. Кульмінацією у творі Н. Бічуї “Шпага Славка Беркути” є

А поєдинок на шпагах Юлька та Славка

Б суд над Славком

В привід хлопця, який назвався Вернутою, до дитячої кімнати міліції

Г спізнення Славка на театральну виставу до Лілі

4. У невинуватість Славка вірили

А тренер, Лілі

Б Стефко та Юлько

В класний керівник і директор школи

Г інспектор дитячої кімнати міліції, Надія Григорівна

5. Кінь Шептало з оповідання В. Дрозда пишався

А своєю силою, красою, незвичайністю

Б тим, що він був чемпіоном з бігу

В своїми предками – цирковими кіньми

Г тим, що його любив конюх і підгодовував смачненьким

6. Продовжте речення.

Прикладом знеособлення людини є герой твору…

Відповіді: 1Б, 2В, ЗБ, 4А, 5В.

Достатній рівень

7. Порівняйте образи Славка та Юлька з повісті Н. Бічуї “Шпага Славка Беркути “.

Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть свої судження про необхідність виховання патріотизму. Можливо, воно не потрібне в нашому глобалізованому світі? (за оповіданням О. Довженка “Ніч перед боєм” та власними спостереженнями)

Б Напишіть свій фінал оповідання В. Дрозда “Білий кінь Шептало”, коли кінь Шептало вирішив не повертатися до стайні. Переведіть алегоричну оповідь про коня в площину людини.

ВАРІАНТ II

Початковий і середній рівні

1. Молоді бійці з оповідання О. Довженка перед своїм першим боєм запитали в командира Петра Колодуба

А звідки він бере мужність і сили

Б що робити, коли ворога набагато більше й він краще озброєний

В чому не можна відступати Г що робити при пораненні

2. Дід Платон з оповідання О. Довженка “Ніч перед боєм” лаяв відступаючих наших бійців

А за невміння користуватися зброєю, влучно стріляти

Б за невміння маскуватися, рити окопи

В за боягузтво, невміння та небажання захищати рідну землю

Г за те, що забувають писати листи своїм рідним

3. Особливостями композиції повісті Н. Бічуї “Шпага Славка Беркути” є

А введення казкових, фантастичних елементів

Б наявність оповідача, розповідь ведеться від першої особи

В наявність багатьох відступів, листів, снів

Г зміщення часових площин, різнобічний показ героїв, заглиблення у психологію

4. Юлько Ващук, герой твору Н. Бічуї “Шпага Славка Беркути”, розчарувався у своєму батькові через те, що

А той збирався до міліції заявляти на Славка за поранення

Б той скористався чужою працею, видавши її за свою

В батько часто сварився з мамою Юлька

Г не підтримував його захоплення музикою, малюванням

5. Найбільше кінь Шептало не любив

А їздити на базар, крутити колесо

Б ходити з усіма кіньми на водопій

В возити важкі вантажі – дрова, цеглу

Г битися, штовхатися біля кормушки

6. Продовжте речення.

Проблеми людини в суспільстві, свободи й неволі, особистості й натовпу розглядаються у творі…

Відповіді: 1А, 2В, ЗГ, 4Б, 5А.

Достатній рівень

7. Порівняйте образи діда Платона й діда Савки з образом капітана Колодуба (за оповіданням О. Довженка “Ніч перед боєм”).

Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть своє судження про важливість моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків (за твором Н. Бічуї “Шпага Славка Беркути” та власними спостереженнями).

Б Підготуйте свій виступ у дискусії на тему: “Як зберегти власну індивідуальність у сучасному жорстокому світі, залишатися людиною в будь-яких ситуаціях”.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про Ю. Винничука.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа “Мікрофон”

– У процесі роботи я краще усвідомив (усвідомила), що…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за творчістю О. Довженка, Н. Бічуї, В. Дрозда