Контрольна робота за творчістю М. Коцюбинського – ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: імпресіонізм, психологічний художній твір.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала. Правильна відповідь підкреслена.)

1. Михайло Коцюбинський в українській літературі є представником…

А реалізму;

Б модернізму;

В романтизму;

Г монументалізму;

Д сентименталізму.

2. Новела “Intermezzo” – це роздуми М. Коцюбинського про:

А призначення митця;

Б кохання;

В втому й розчарування;

Г захист природи;

Д зустріч із селянином.

3. Основним предметом зображення в повісті “Тіні забутих предків” є…

А міфологічний світ;

Б життя Івана Палійчука;

В кохання Івана й Марічки;

Г побут, вірування й легенди гуцулів;

Д природа Карпатських гір.

4. Укажіть, який художній прийом використовує автор у словах: “На небі сонце – серед нив я”:

А іронію;

Б інверсію;

В паралелізм;

Г алегорію;

Д алітерацію.

5. Михайла Михайловича Коцюбинського поховано:

А у Києві;

Б у Вінниці;

В у Чернігові;

Г у Львові;

Д у Черкасах.

6. Ознакою імпресіонізму НЕ є:

А алогічність;

Б фрагментарність розповіді;

В увага до простих характерів;

Г яскрава оригінальна тропіка;

Д багатство кольорів і тонів.

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

Продовжіть речення.

1. В основі повісті “Тіні забутих предків” – …

2. Поезія в прозі – це (визначення) …

3. Після виходу “Intermezzo” М. Коцюбинського назвали…

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Доведіть, шо “Intermezzo” – твір імпресіоністичний.

2. Розкрийте образ Юри з повісті “Тіні забутих предків”.

Високий рівень

Виконайте одне з завдань.

(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

□ Осмислення філософських категорій життя та смерті у повісті “Тіні забутих предків”.

□ Мій улюблений твір у мистецькій спадщині М. Коцюбинського.

ІІ варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.)

1. В якому місті народився майбутній письменник?

А Київ

Б Львів;

В Вінниця;

Г Чернігів;

Д Черкаси.

2. Утомлену душу письменника в новелі М. Коцюбинського “Intermezzo” наснажила:

А жінка;

Б природа;

В мрія;

Г революція;

Д музика.

3. Укажіть, який троп яскраво виражений у наведених рядках: “Спокійний, самотній, сідав десь на ганку порожнього дому й дивився, як будувалась ніч”:

А епітет;

Б метафора;

В алегорія;

Г перифраза;

Д порівняння.

4. У повісті “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського події розвиваються в такій послідовності:

А зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; одруження з Палагною; танець з Чугайстром;

Б Іван на полонині; танець з Чугайстром; кохання Івана й Марічки; зустріч ворожих родів; одруження з Палагною;

В кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець з Чугайстром; одруження з Палагною; зустріч ворожих родів;

Г одруження з Палагною; Іван на полонині; танець з Чугайстром; зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки;

Д зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець з Чугайстром; одруження з Палагною.

5. “Я” героя у творі “Intermezzo” розкривається:

А через авторську характеристику:

Б через портрет;

В у діалозі з іншими персонажами;

Г у його внутрішньому монолозі;

Д через характеристики інших персонажів.

6. НЕ є дійовою особою дійовою особою в новелі “Intermezzo” образ:

А села Кононівки;

Б сонця;

В утоми;

Г нив у червні;

Д залізної руки міста.

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

Продовжіть речення.

1. Символом приземленості та ситого життя у творі “Тіні забутих предків” є образ…

2. Психологічний художній твір – це (Визначення) …

3. Новела “Intermezzo” присвячена…

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Чому загинув головний герой твору “Тіні забутих предків”?

2. Поясніть назву новели “Intermezzo”.

Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

□ Гармонійний талант (про творчість М. Коцюбинського).

□ Твір-роздум “Чому кохання – вічна таїна?” (за повістю “Тіні забутих предків”).

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджувальні завдання до уроку № 79 “Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Контрольна робота за творчістю М. Коцюбинського – ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО