Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Коцюбинського

Тема. Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Коцюбинського

Мета: повторити й узагальнити відомості з тем, виявити рівень знань, умінь та навичок для їхньої корекції; розвивати образне та логічне мислення, пам’ять, наполегливість, старанність, уміння висловлювати свої думки та їх аргументувати; виховувати на кращих моральних прикладах, зразки яких подаються у вивчених творах.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

Українська література другої половини XIX століття представлена багатьма жанрами. На професійну основу став український театр й одразу ж вивів на сцену нових героїв – підприємливих селян, які прагнули до збагачення будь-якою ціною, будь-якими засобами – чесними та нечесними. Прозаїки зверталися до прикладів із минулого, які б давали сучасним та й майбутнім поколінням зразки високої духовності, що полягала в прагненні до свободи, у вмінні щиро й віддано кохати, виявляти мужність і силу духу в складних життєвих обставинах. Про це ви й поміркуєте у своїх творчих завданнях контрольної роботи.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Пояснення вимог до виконання тестових завдань.

ü Виконання контрольної роботи.

– ВАРІАНТ І

Початковий і середній рівні

1. До театру корифеїв НЕ входив

А М. Кропивницький

Б І. Карпенко-Карий

В М. Садовський

Г М. Коцюбинський

2. Калитці потрібно було багато грошей, щоб купити

А землю у Смоквинова

Б худобу у Жолудя

В знаряддя для пошуку

Г усе для весілля сина

3. Герасим не дав жінці коней поїхати до церкви, тому що

А коні були дуже норовисті

Б жалів худобу

В до церкви прийнято було ходити пішки

Г йому потрібно було їхати на станцію

4. Поневолений український народ М. Коцюбинський у творі “Дорогою ціною” порівнює

А з волом Б з туром

В з конем Г з биком

5. У плавнях пораненому Остапові довелося змагатися

А з гадюкою

Б з вепром

В з вовком

Г з диким собакою

6. Продовжте речення.

Трагікомедія – це…

Відповіді: 1Г, 2А, ЗБ, 4Б, 5В.

Достатній рівень

7. Визначте основні засоби сатиричного змалювання образу Герасима Калитки з твору І. Карпенка-Карого “Сто тисяч”.

Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір “Краса глибокого почуття кохання у творі М. Коцюбинського та в сучасному житті”.

Б Складіть діалог з уявним опонентом про проблему бездуховності в часи, описані І. Карпенком-Карим, та її актуальність у сучасних умовах.

ВАРІАНТ ІІ

Початковий і середній рівні

1. Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого

А В. Підпалий

Б І. Тобілевич

В П. Губенко

Г І. Рудченко

2. Герасим Калитка, герой твору І. Карпенка-Карого, розбагатів

А тяжко працюючи сам зі своєю родиною та наймитами

Б знайшовши скарб разом із Бонавентурою

В продавши разом із кумом Савкою душу нечистому

Г купивши за п’ять тисяч сто тисяч фальшивих грошей

3. Прізвище Калитка означає

А мішок

Б кишеня

В гаманець

Г торба

4. Урятувати пораненого Остапа в плавнях, що горіти, Соломії допомогли

А цигани

Б жандарми

В місцеві селяни

Г ворожка

5. Вільнолюбному характерові Остапа допомогли розвинутися

А нещаслива доля Соломії

Б розповіді діда

В романтичні книжки

Г знайомство з українською історією

6. Продовжте речення.

Комедія – це…

Відповіді: 1Б, 2А, ЗВ, 4А, 5Б.

Достатній рівень

7. Зробіть аналіз образу Соломії з твору М. Коцюбинського “Дорогою ціною”.

Високий рівень

8. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір “Моральний вибір героїні твору М. Коцюбинського “Дорогою ціною” та сучасних людей у подібних екстремальних ситуаціях”.

Б Складіть діалог з уявним опонентом про проблему влади грошей – наскрізної та “вічної” у світовому мистецтві.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про О. Довженка.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа “Мікрофон”

– Найцікавішим для мене було завдання…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Коцюбинського