Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника – ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. СТЕФАНИКА

Мета: перевірити знання, уміння та навички учнів з теми “творчість І. Франка та В. Стефаника” з метою їх подальшої корекції; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, розраховувати час; виховувати охайність, відповідальність за результати своєї роботи.

Теорія літератури: модернізм як напрям мистецтва, імпресіонізм як метод і напрям, соціально-психологічна драма, біблійні образи в літературі.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контролю знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Інструктаж щодо виконання роботи

ІІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

І варіант

І. Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання оцінюється в 0,5 бала, на 5 – 1 бал.

1. Епізод, коли Іван Дідух “ймив стару за шию і пустився з нею в танець”, у творі “Камінний хрест” є…

А експозицією;

Б зав’язкою;

В кульмінацією;

Г розв’язкою.

2. Спорідненими за жанрами є твори…

А “Новина” В. Стефаника і “Украдене щастя” І. Франка;

Б “Мойсей” І. Франка та “Камінний хрест” В Стефаника;

В “Камінний хрест” В Стефаника і “Сойчине крило” І. Франка;

Г “Новина” В. Стефаника і “Декадент” І. Франка.

3. “Я син народа, / Що вгору йде, / Хоч був запертий в льох”. Ці рядки з вірша І. Франка…

А “Vivere memento”;

Б “Наймит”;

В “Декадент”;

Г “Каменярі”.

4. Твір І. Франка, що ліг в основу ідеї створення пам’ятника на могилі титана духа і праці.

А “Вічний революціонер”;

Б “Каменярі”;

В “Декадент”;

Г “Гримить!”.

5. Біблійний персонаж, головний герой філософської поеми I. Франка – це…

А Авраам;

Б Самсон;

В Мойсей;

Г Йосааф.

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь – 1 бал.

6. Твір, навіяний подією, що сталася в селі Трійці 1898 р. …

7. Основні ознаки експресіонізму: …

8. Низка літературних творів на спільну або близьку тематику, створений одним автором, який відтворює його особисті почуття або настрої – це… (Ліричний цикл).

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь – 2 бали.

9. Чому В. Стефаника називають майстром художньої деталі?

10. Розкажіть про ставлення І. Франка до модернізму.

IV. Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь – 4 бали.)

1. Поміркуйте про актуальність вивчених творів. Оформіть свої міркування у вигляді твору-роздуму.

2. Трагедія українського села у творах В. Стефаника. (На прикладі вивчених творів)

3. Заклик до визволення українського народу з-під колоніального гніту у громадянській ліриці І. Франка.

ІІ варіант

І. Початковий рівень

Кожна правильна відповідь на 1-4 запитання – 0,5 бала, на 5-1 бал.

1. Під час опису нелюдських умов праці селянина В. Стефаник у творі “Камінний хрест”…

А згадує про кам’янистий горб;

Б порівнює його тяжку працю з працею коня;

В зображує, як Іван Дідух ставить хрест;

Г розповідає про десять років служби Івана Дідуха у війську.

2. Ідеєю твору “Камінний хрест” В. Стефаника є…

А зображення світу людини і світу природи в повній гармонії;

Б виїзд галицького селянства на еміграцію;

В нерозривна єдність селянина з рідною землею;

Г заперечення тужливих настроїв.

3. “І я, прикований ланцем залізним, стою / Під височенною гранітною скалою.” Ці рядки з вірша І. Франка…

А “Декадент”;

Б “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”;

В “Чого являєшся мені.”;

Г “Каменярі”.

4. Поштовхом для створення поеми про пророка послужила скульптура Мікеланджело…

А “Давид”;

Б “Атлант”;

В “Мойсей”;

Г “Святий Петро”.

5. В основі сюжету драми І. Франка “Украдене щастя” народна пісня…

А “Ой чий то кінь стоїть”;

Б “Ой не ходи, Грицю.”;

В “Пісня про шандаря”;

Г “Ой у полі три криниченьки”.

II. Середній рівень

Кожна правильна відповідь – 1 бал.

6. Твори В. Стефаника вміщені у збірках…

7. Основні ознаки імпресіонізму…

8. Літературно-естетична течія, яка характеризується знеціненням загальнолюдських ідеалів, пасивним ставленням до суспільного життя, соціальним песимізмом,- це… (Декадентство).

III. Достатній рівень

Виконайте одне із завдань на вибір. Правильна відповідь – 2 бали.

9. У чому сутність полеміки І. Франка з М. Вороним?

10. Розкрийте символічне зміст хреста у творі В. Стефаника “Камінний хрест”.

IV. Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь – 4 бали.)

1. Морально-етичні проблеми твору “Новина” В. Стефаника.

2. “Правдива поезія мусить завжди бути моральною”. (На основі вивчених творів громадянської лірики І. Франка)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника – ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. СТЕФАНИКА