Контрольна робота за темами Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі, Золоті сторінки далеких епох – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання про оригінальну та перекладну літературу, літературу античності й Відродження, її видатних представників; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); Ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь та навичок.

Обладнання: роздавальний матеріал (картки із завданнями; 2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи (по 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 0,5 бала; усього – 6 балів)

1. Тема поеми Гомера “Одіссея” – це:

А) блукання та пригоди хитромудрого Одіссея;

Б) мандри телемаха;

В) гнів Ахілла та його наслідки.

2. Демодок на банкеті в Алкіноя оспівує кохання:

А) гектора й Андромахи;

Б) Одіссея й Пенелопи;

В) Гекуби й Пріама.

3. Над перекладами “Одіссеї” не працювали:

А) Петро Ніщинський;

Б) Леся Українка;

В) Микола Куліш.

4. Перша всесвітньо відома книжка Данте має назву:

А) “Нове життя”;

Б) “Монархія”;

В) “Божественна комедія”.

5. Чистилище – це місце, де душі померлих:

А) приречені на постійні муки;

Б) можуть очиститися від гріхів;

В) досягли вічного блаженства.

6. Грандіозну будову “Божественної комедії” можна порівняти із:

А) храмом;

Б) палацом;

В) містом.

7. Данте вважав за найтяжчий гріх:

А) убивство;

Б) зраду;

В) єресь.

8. За жанром “Гамлет” – це:

А) комедія;

Б) драма;

В) трагедія.

9. Події п’‎єси “Гамлет” відбуваються у:

А) Ельсінорі;

Б) лондоні;

В) віттенберзі.

10. Батька Гамлета вбили:

А) кинджалом;

Б) отрутою, налитою у вухо;

В) стрілою з лука.

11. Гамлет навчався в університеті міста:

А) Оксфорд;

Б) Віттенберг;

В) Париж.

12. Клавдій наказав убити Гамлета:

А) Гораціо й Марцеллу;

Б) Полонію та Лаерту;

В) Розенкранцу й Гільденстерну.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал; усього – 3 бали)

13. У якій віршовій формі написана “Божественна комедія”?

14. Дайте визначення терміна Трагедія.

15. Які проблеми порушив В. Шекспір у трагедії “Гамлет”? (Батьків і дітей, влади, моралі, тиранії, величі й ницості, зради, честі, помсти, вірності й відданості, кохання, дружби, мистецтва.)

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь)1

16. Виконайте одне із завдань.

А) Установіть відповідність між художнім засобом виразності та цитатою із твору

Цитати з твору

Художні засоби виразності

1. Широкого моря, Одіссей розумний, волів круторогих…

А) порівняння;

2. Наче ті леви, що м’‎ясо сире пожирають…

Б) епіфора;

3. М’‎яса на них розкладали шматки незліченні…

В) епітет;

4. Утішали своє вони серце,

Стогоном все запалало, всі лиця спливають сльозами!

Г) метафора;

Д) гіпербола

Відповіді: 1) в; 2) а; 3) д; 4) г.

Б) Доведіть, що Гамлет – вічний образ світової літератури.

В) У чому в поемі “Божественна комедія” виявляється позиція Данте як гуманіста?

II варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 0,5 бала; усього – 6 балів)

1. Твори “Іліада” й “Одіссея” написані розміром:

А) анапест;

Б) амфібрахій;

В) гекзаметр.

2. Найголовнішим знаряддям боротьби із життєвими негараздами для Одіссея було:

А) уміння задобрювати богів, везіння;

Б) гнучкий розум та сила духу;

В) активна підтримка з боку всіх богів Олімпу.

3. Над перекладами “Одіссеї” Гомера не працювали:

А) Микола Куліш;

Б) Леся Українка;

В) Петро Ніщинський.

4. Пекло Данте розташував на:

А) заході;

Б) сході;

В) півночі.

5. У Пеклі й Чистилищі поета супроводжував:

А) Гомер;

Б) Вергілій;

В) Горацій.

6. За Данте, немає ані дня, ані ночі в:

А) Пеклі;

Б) Чистилищі;

В) Раю.

7. На Сонці, Венері, Сатурні та інших планетах Данте розмістив:

А) Земний рай;

Б) чистилище;

В) Небесний Рай.

8. Батька Гамлета було вбито:

А) зміїною отрутою;

Б) кинджалом;

В) отруйною беладоною.

9. Привід розповів Гамлетові про те, що:

А) принц має їхати до Німеччини;

Б) Офелія не кохає Гамлета;

В) вбивця його батька – Клавдій.

10. Гамлет удавав із себе божевільного для того, щоб:

А) Офелія покохала його;

Б) ніхто не здогадався про його прагнення помсти;

В) мати піклувалася про нього.

11. Клавдій покинув виставу, тому що:

А) його викликали на нараду;

Б) приїхав Фортінбрас;

В) він упізнав свій злочин.

12. Ця пастка, створена Клавдієм для Гамлета, спрацювала:

А) кинджал з отрутою;

Б) кубок з отрутою;

В) меч із отрутою.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал; усього – 3 бали)

13. Опишіть композицію поеми Данте “Божественна комедія”.

14. Які три гріхи символізують образи лева, леопарда і вовчиці в поемі Данте?

15. Назвіть провідні філософсько-моральні мотиви трагедії “Гамлет” В. Шекспіра. (Мотив пізнання людиною зла та необхідності боротися проти нього, мотив зіткнення благородства й ницості, людини-гуманіста й дійсності, де панує зло.)

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь; див. I варіант)

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити теоретичні відомості про романтизм на межі XVIII-XIX ст.

Випереджальне (Індивідуальне): підготувати повідомлення за темами “Соціально-політичне становище в Європі на порубіжжі XVIII-ХІХ ст.”, “Німеччина помежів’‎я XVIII-XIX ст.”.

____________________________

1 Однаковий для I та II варіантів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Контрольна робота за темами Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі, Золоті сторінки далеких епох – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ