Контрольна робота за темами “Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі”, “Золоті сторінки далеких епох” – Англія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання про оригінальну й перекладну літературу, літературу античності та Відродження, їх видатних представників; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); Ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їх оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

1. Данте Аліг’єрі належить до літератури:

А) італійського Середньовіччя;

Б) англійського Відродження;

В) французького Середньовіччя;

Г) італійського Відродження.

2. Поему “Божественна комедія” написано мовою:

А) латиною;

Б) англійською;

В) французькою;

Г) італійською.

3. Грандіозна будова поеми Данте схожа на:

А) храм;

Б) музей;

В) місто;

Г) ілюзію.

4. Данте вважав найтяжчим гріхом:

А) убивство;

Б) єресь;

В) брехню;

Г) зраду.

5. Гамлет назвав п’єсу, показану при дворі дядька:

А) “Капкан”;

Б) “Мишоловка”;

В) “Убивство Цезаря”;

Г) “Підступність”.

6. Події трагедії “Гамлет” відбуваються у:

А) Лондоні;

Б) Единбурзі;

В) Віттенберзі;

Г) Копенгагені.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Образ лісу в “Божественній комедії” символізує:

А) гріховне життя;

Б) страхи героя;

В) шлях до пекла;

Г) перехід від життя до смерті.

8. За допомогою вистави Гамлет збирається загарпунити:

А) розум короля;

Б) любов короля;

В) страх короля;

Г) совість короля.

9. Гамлет називає літописцями століть:

А) філософів;

Б) істориків;

В) акторів;

Г) могильників.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

10. Гамлет називає вінцем всього живого, окрасою Всесвіту:

А) людину;

Б) Бога;

В) Офелію;

Г) владу.

11. Слова: “Прощавай, прощавай! І пам’ятай про мене” стали закликом для:

А) Привида;

Б) Лаерта;

В) Гамлета;

Г) Офелії.

12. Цей персонаж переконаний, що слово без чуття до неба не дійде:

А) Гертруда;

Б) Полоній;

В) Гамлет;

Г) Клавдій.

Високий рівень (максимально – 3 бали)

13. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на одне із запитань (за вибором учнів):

А) Чому наступником Гамлета стає Фортінбрас?

Б) Чим різняться переклад та оригінал? Наведіть приклади з-поміж творів, прочитаних у 10-му класі.

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

1. Перша частина “Божественної комедії” має назву:

А) “Передмова”;

Б) “Рай”;

В) “чистилище”;

Г) “Пекло”.

2. Пекло Данте розташував на:

А) півночі;

Б) півдні;

В) заході;

Г) сході.

3. Немає ані дня, ані ночі у:

А) лімбі;

Б) пеклі;

В) чистилищі;

Г) раю.

4. У пеклі й чистилищі Данте супроводжував:

А) Гомер;

Б) Горацій;

В) Беатріче;

Г) Вергілій.

5. За жанром “Гамлет” – це:

А) комедія;

Б) трагедія;

В) драма;

Г) поема.

6. Гамлет навчався в університеті міста:

А) Віттенберг;

Б) Оксфорд;

В) Лондон;

Г) Париж.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. У поемі Данте “Божественна комедія” особливе значення має число:

А) 3;

Б) 5;

В) 12;

Г) 66.

8. Історію Гамлета розповів:

А) Шекспір;

Б) сам Гамлет;

В) літописець;

Г) Гораціо.

9. Погоджуючись із Гамлетом, Розенкранц уважає, що увесь світ – це:

А) королівство;

Б) тюрма;

В) театр;

Г) пекло.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

10. Гамлет вважає, що кохає Офелію як:

А) Лаерт;

Б) сто батьків;

В) 40 тисяч братів;

Г) відданий коханець.

11. Гамлет убачає своїм завданням:

А) помсту за батька;

Б) здобуття корони Данії;

В) установлення справедливості;

Г) з’єднання руху століть.

12. Останнє прохання Гамлета до Гораціо – мовчати про:

А) інтриги королівського двору;

Б) його божевілля;

В) Привида;

Г) помсту Гамлета.

Високий рівень (максимально – 3 бали)

13. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на одне із запитань (за вибором учнів):

А) У чому суть мовчання, до якого закликає Гамлет Гораціо наприкінці трагедії?

Б) Схарактеризуйте функції художнього перекладу. Наведіть приклади з-поміж творів, вивчених у 10-му класі.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося…”;

■ “Найскладнішим для мене було…”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити ознаки романтизму.

Випереджальне (Індивідуальне; 4-5 учнів): підготувати повідомлення про політичну ситуацію в Європі на порубіжжі XVIII-ХІХ ст., про розвиток романтизму в Європі та США.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за темами “Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі”, “Золоті сторінки далеких епох” – Англія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ