Контрольна робота за темами: Поети срібної доби російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак), Література другої половини XX ст. (Б. Брехт Життя Галілея) – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. – IІ семестр

Мета: закріпити й систематизувати знання учнів, перевірити рівень знань, умінь і навичок з метою їх контролю та корекції; розвивати пам’‎ять, образне й логічне мислення, зв’‎язне мовлення, уміння висловлювати свої думки й аргументувати їх; виховувати найкращі людські якості.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контролю й корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети, мотивації навчальної діяльності учнів

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж до виконання тестових завдань

2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

ТЕСТИ

Варіант І

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Поема А. Ахматової “Реквієм” присвячена:

А) мужнім захисникам вітчизни у Другій світовій війні;

Б) жертвам громадянських воєн;

В) жертвам сталінського терору;

Г) жертвам атомних бомбардувань у Хіросімі та Нагасакі.

2. Звукопис, натяк, сугестія характерні для такого напряму (течії):

А) символізму;

Б) акмеїзму;

В) кубофутуризму;

Г) реалізму.

3. Б. Брехт створив:

А) “драматичний театр”;

Б) “епічний театр”;

В) “сатиричний театр”;

Г) “пародійний театр”.

4. Продовжте речення.

“Акмеїзм – це…”

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Розкрийте суперечливий образ Галілея з драми Б. Брехта “Життя Галілея”.

2. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз вивченого напам’‎ять вірша одного з поетів “срібної доби”.

Високий рівень (Максимально – 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть есе за поезією О. Блока “Незнайома” та однією з ілюстрацій (чи однойменною картиною І. Крамського).

2. Розкрийте інтелектуально-філософський, новаторський зміст драми Б. Брехта “Життя Галілея”.

Варіант II

Початковий і середній рівні (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Вірш О. Блока “Скіфи” присвячений:

А) культурному впливу Європи;

Б) загадковому характеру Росії;

В) сміливим відкривачам Америки;

Г) давнім традиціям Азії.

2. Чіткість, ясність, особлива “прозорість” образів характерні для такого напряму (течії):

А) акмеїзму;

Б) символізму;

В) неоромантизму;

Г) футуризму.

3. Б. Пастернак є автором:

А) поеми “Реквієм”;

Б) п’‎єси “Матінка Кураж та її діти”;

В) роману “Доктор Живаго”;

Г) поезії “Незнайома”.

4. Продовжте речення.

“Футуризм – це…”

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Опишіть особливості “епічного театру” Б. Брехта.

2. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз улюбленої поезії “срібної доби”.

Високий рівень (Максимально – 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть твір “Моральна відповідальність учених за їх відкриття” за п’‎єсою Б. Брехта “Життя Галілея” та власними спостереженнями.

2. Напишіть есе про розквіт російської поезії “срібної доби”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Контрольна робота за темами: Поети срібної доби російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак), Література другої половини XX ст. (Б. Брехт Життя Галілея) – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. – IІ семестр