Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліг’єрі “Божественна комедія” – Італія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання поеми Данте “Божественна комедія”; творче мислення; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); Ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, творчих умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення з темами творів та рекомендаціями щодо систематизування матеріалу

Теми творів

1) Відображення в поемі Данте “Божественна комедія” нового гуманістичного погляду на людину та її цінності.

2) “Любов, що водить сонце й зорні стелі” (за поемою Данте “Божественна комедія”).

3) Алегоричний зміст поеми Данте “божественна комедія”.

4) чому людину має бути покарано за гріхи?

5) Що мене найбільше вразило в поемі Данте “божественна комедія”?

6) Мої роздуми над сторінками поеми Данте “божественна комедія”.

7) Чи актуальна “божественна комедія” Данте сьогодні?

(Учитель ознайомлює учнів з рекомендаціями щодо систематизування вивченого матеріалу.)

2. Написання твору-роздуму

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “незавершене речення”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося…”;

■ “Найскладнішим для мене було…”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне (для охочих): підготувати повідомлення про Ренесанс в Англії, його здобутки та представників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліг’єрі “Божественна комедія” – Італія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ