КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ. ТЕСТУВАННЯ – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Мета (формувати компетентності): Предметні: узагальнення й систематизація вивченого про життя і творчість Лесі Українки, М. Вороного, О. Олеся; Ключові: інформаційну: виявлення в учнів за допомогою запропонованих завдань рівня знань та вмінь із вивченої теми, закріплення їх, застосовуючи на практиці теоретичні знання; загальнокультурну: розвиток уваги, пам’яті, об’єктивності, удосконалення навичок самостійної роботи, інтересу до наслідків власної праці.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: тестові завдання і питання у двох варіантах.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ІНСТРУКТАЖ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Початковий рівень – по 0,5 б. = 3 бали.

Середній рівень – по 1 б. = 2 бали.

Достатній рівень – по 2 б. = 3 бали.

Високий рівень – 4 бали.

ІV. НАПИСАННЯ УЧНЯМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

I варіант

Початковий рівень

1. Вкажіть назву збірки поезій Олександра Олеся, що вийшла у 1907 р.:

А “З журбою радість обнялась”;

Б “Драматичні етюди”;

В “Чужиною”;

Г “Поезії”.

2. Визначте головну думку драми-феєрії “Лісова пісня”:

А одвічна проблема реалізації творчої особистості;

Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною;

В проблема соціальної нерівності людей;

Г проблема збереження природного середовища.

3. Слова:

Не зневажай душі своєї цвіту,

Бо з нього виросло кохання наше!

Той цвіт від папороті чарівніший –

Він скарби творить, а не відкриває…

Адресовані:

А Мавці;

Б Лукашеві;

В Килині;

Г Перелесникові.

4. Домінуючим художнім засобом у творі М. Вороного “Блакитна панна” є:

А метафора;

Б символ;

В тавтологія;

Г епітет.

5. З якого твору Лесі Українки рядки:

Так, я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть, думи сумні!

А “Лісова пісня”;

Б “Мріє, не зрадь.”;

В “Стояла я і слухала весну.”;

Г “Contra spem spero”.

6. Складний шлях пошуку ідеалу життя розкрито у творі:

А “Чари ночі”;

Б “По дорозі в казку”;

В “Інфанта”;

Г “О слово рідне.”.

Середній рівень

Продовжте речення:

1. Неоромантизм – це…

2. Драматичний етюд – це…

Достатній рівень

Виконайте завдання:

1. Визначте віршовий розмір поезії Миколи Вороного “Блакитна панна”.

2. Як ви розумієте визначення жанру “Лісової пісні”, чому це драма-феєрія?

Високий рівень

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

1. “Лісова пісня” – шедевр світової літератури.

2. “З журбою радість обнялась.” (за творчістю О. Олеся)

II варіант

Початковий рівень

1. Кому належать слова у творі Лесі Українки “Лісова пісня”:

О, не журися за тіло!

Ясним вогнем засвітилось воно,

Чистим, палючим, як добре вино,

Вільними іскрами вгору злетіло.

А Лукашеві;

Б Мавці;

В Килині;

Г Русалці.

2. М. Вороний працював у театрі…

А І. Карпенка-Карого;

Б М. Садовського;

В М. Кропивницького;

Г П. Саксаганського.

3. Яка поезія стала відомим романсом?

А “О слово рідне! Орле скутий!..”;

Б “Блакитна панна”;

В “Чари ночі”;

Г “Стояла я і слухала весну”.

4. “Блавати”, “гротески” трапляються у творі:

А “Чари ночі”;

Б “О слово рідне!.. “;

В “Мріє, не зрадь”;

Г “Блакитна панна”.

5. У якому творі Леся Українки піднімається проблема людини, природи і мистецтва?

А “Contra spem spero”;

Б “Лісова пісня”;

В “Стояла я і слухала весну”;

Г “Мріє, не зрадь”.

6. Конфлікт драматичного етюду “По дорозі в казку” базується на протистоянні.

А старе – нове;

Б чоловік – жінка;

В герой – натовп;

Г творчість – руйнація.

Середній рівень

Продовжте речення:

1. Драма-феєрія – це…

2. Символізм – це…

Достатній рівень

Виконайте завдання:

1. Визначте віршовий розмір поезії О. Олеся “Чари ночі”.

2. Яку роль відіграють символи в “Лісовій пісні” Лесі Українки?

Високий рівень

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

1. Ідея гармонії людини і природи (за драмою “Лісова пісня” Лесі Українки).

2. Багатство поетичної спадщини Миколи Вороного.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчений за рік матеріал.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ. ТЕСТУВАННЯ – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ