КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ЗА ТЕМОЮ “ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ СТ.: ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА. ТВОРЧІСТЬ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Р. Д. БРЕДБЕРІ, Н. Г. ЛІ, Е. В. СІГАЛА” – НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ XIX-XX СТ

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння значення ролі Шолом-Алейхема, Р. Д. Бредбері, Н. г. Лі, Е. В. Сігала у розвитку та втіленні в літературних творах гуманістичних цінностей ХХ-ХХі ст.; уміння характеризувати вивчені твори як вершинні здобутки світової літератури; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; наполегливість; прагнення самовдосконалення); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; уміння систематизувати й узагальнювати; комунікативні: навички аналізу художніх творів; уміння толерантно висловлювати свою думку й оцінні твердження; інформаційні: вміння виокремлювати головне й художні деталі; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, живопис, фізика, етика, естетика.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. “Кожна людина, незалежно від обраного нею фаху та способу заробляння грошей, прагне вважати себе культурною. Це стосується не лише побутових речей на зразок не плюй на асфальт та поступайся місцем, а й освітнього рівня, що одразу помітний під час розмови. Вікторіанський джентльмен мав уміти цікаво говорити про політику й коней: інші теми вважали негідними. Дещо схоже відбувається і нині: можна, звісно, обговорювати рецепти смаження барбекю, проте культурною розмова стає, щойно ми апелюємо до прочитаних книжок. Власне, до визнаних – без яких нашу інтелектуальну підготовку вважатимуть неповною”,- так було написано в газеті “Тиждень” у рецензії на книгу Р. Д. Бредбері “451° за Фаренгейтом”. І ми не можемо із цим не погодитися. Сучасна світова література багата на актуальні теми та проблеми, нам якими нам доведеться ще раз поміркувати під час виконання контрольної роботи.

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. Поміж основних проблем, які порушено у повісті Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочар”, немає проблем:

А) філософських;

Б) етичних;

В) екологічних;

Г) історичної долі єврейського народу.

2. Функцію вистежування й покарання Монтега у романі Р. Д. Бредбері “451° за Фаренгейтом” виконував:

А) дрон; б) пожежна машина-робот;

В) електричний пес; г) термінатор.

3. Дочка Тев’‎є-молочара Цейтл із повісті Шолом-Алейхема взяла шлюб із:

А) студентом; б) писарем;

В) кравцем; г) підрядником.

4. Завданням пожежників у романі Р. Д. Бредбері “451° за Фаренгейтом” було:

А) гасіння пожеж;

Б) спалення книг;

В) профілактична робота з пожежної безпеки серед населення;

Г) покарання порушників протипожежної безпеки.

5. У цитаті з повісті Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочар”: “”Звідки ти родом – чи з наших, чи, може, з Литви?” – “Рід мій походить від Адама, а сам я,- каже він,- тутешній, ви мене знаєте”” використано такі засоби комічного:

А) гумор; б) сатира;

В) гротеск; г) сарказм.

6. “Убити пересмішника” в однойменному романі Н. Г. Лі означає:

А) знищити безневинну істоту;

Б) бути влучним стрільцем;

В) бути безпринципною особою;

Г) впіймати злодія.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте образ Тев’‎є-молочара за однойменною повістю Шолом-Алейхема, висловіть своє ставлення до особистостей його типу.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) напишіть твір “Складне прозріння особистості в тоталітарному суспільстві (за романом Р. Бредбері “451° за Фаренгейтом” та історичними й сучасними подіями у світі)”;

Б) продовжте історію доньок Тев’‎є-молочара за однойменною повістю Шолом-Алейхема.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. Основними рисами Тев’‎є-молочара з однойменної повісті Шолом-Алейхема були:

А) життєвий оптимізм; б) сміливість, мужність;

В) пихатість, далекоглядність; г) обачність, обережність.

2. Найболючішою проблемою з-поміж тих, які можна розв’‎язати, твору Е. В. Сігала “Історія одного кохання” є проблема:

А) батьків і дітей; б) гордості й упередження;

В) відданості та зради; г) здійснення мрій.

3. Поміж основних ідей роману Р. Д. Бредбері “451° за Фаренгейтом” немає ідеї:

А) осуду тоталітарного режиму;

Б) неоціненної значущості художніх книжок;

В) великого значення любові, взаєморозуміння, живого спілкування;

Г) багатства та бідності.

4. У цитаті з повісті Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочар”: “Авжеж, авжеж,- кажу,- від вашої ласки, Реб Лейзер-Волф,- голова може попухнути: взимку снігу не випросиш, це ми знаємо вже давно, ще з старих часів” використано такий засіб комічного:

А) гротеск; б) парадокс;

В) іронію; г) гумор.

5. Зі світу, де живе Гай Монтег із твору Р. Д. Бредбері “451° за Фаренгейтом”, майже зникли:

А) емоції; б) дерева;

В) дикі тварини; г) різні хвороби.

6. Дочка Тев’‎є-молочара Годл із повісті Шолом-Алейхема вийшла заміж за:

А) кравця; б) м’‎ясника;

В) студента; г) писаря.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте образ Гая Монтега (за романом “451° за Фаренгейтом” Р. Д. Бредбері), висловіть своє ставлення до особистостей його типу.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) напишіть твір “Філософські й етичні проблеми у творі Шолом-Алейхема “Тев’‎є-молочар””;

Б) складіть обгрунтований діалог між оптимістом і песимістом щодо майбутнього Землі та людства (за романом “451° за Фаренгейтом” Р. Д. Бредбері).

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

ü Виконувати які завдання вам було найскладніше?

ü Які завдання виявилися найлегшими?

ü Що здалося неактуальним?

ü Які завдання змусили серйозно замислитися?

ü Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обмірковування та виконання контрольної роботи? Якими саме?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчений за навчальний рік матеріал.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ЗА ТЕМОЮ “ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ СТ.: ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА. ТВОРЧІСТЬ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Р. Д. БРЕДБЕРІ, Н. Г. ЛІ, Е. В. СІГАЛА” – НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ XIX-XX СТ