КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ – МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Мета (формувати компетентності): Предметні: узагальнення й систематизація вивченого про життя і творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника, В. Винниченка; Ключові: інформаційну: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань та вмінь з вивченої теми, закріплення їх, застосовуючи на практиці теоретичні знання; загальнокультурну: розвиток уваги, пам’яті, рішучості, спритності, об’єктивності, удосконалення навичок самостійної роботи, інтересу до наслідків власної праці.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань.

Обладнання: тестові завдання.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант І

Рівень І (по 1 б.)

Продовжте речення або визначте правильне твердження.

1. За жанром твір “Інтермеццо” – …

2. В уривку: “Вона і перше любила пишно вбратись, а тепер навіть у будень носила шовкові хустки, дорогі й писані мудро, блискучі дротяні запаски, а важкі згарди гнули їй шию” сказано про:

А Марічку (“Тіні забутих предків”);

Б Ганнусю (“Valse melancoligue”);

В Палагну (“Тіні забутих предків”);

Г Анну (“Земля”).

3. Тема масової еміграції галицького селянства розкрита…

4. Кого М. Старицький назвав “пишною трояндою в саду української літератури”?

А Олену Пчілку;

Б Лесю Українку;

В Марка Вовчка;

Г Ольгу Кобилянську.

5. Оповідачем із твору “Момент” є…

А Володимир Винниченко;

Б вродлива панна;

В контрабандист Семен;

Г політичний в’язень.

6. Першим українським науково-фантастичним романом є:

А “Сонячна машина” В. Винниченка;

Б “Момент” В. Винниченка;

В “Слово за тобою, Сталіне” В. Винниченка;

Г “Між двох сил” В. Винниченка.

Рівень ІІ (3 б.)

Дайте розгорнуту відповідь на питання.

1. Охарактеризуйте образ ліричного героя з новели “Intermezzo”.

2. Поясніть назву новели “Камінний хрест”.

3. Що нового принесла в літературу О. Кобилянська своєю новелою “Valse melancoligue”?

Рівень ІІІ (3 б.)

Напишіть лист до героя твору, який вас найбільше вразив.

ІІ варіант

Рівень І (по 1 б.)

Продовжте речення або визначте правильне твердження.

1. М. Коцюбинський є представником літературного напряму:

А експресіонізм;

Б імпресіонізм;

В романтизм;

Г класицизм.

2. Тема призначення митця у суспільстві розкрита у творі:

А “Інтермеццо”

Б “Impromtu phantasie”;

В “Лісова пісня”;

Г “Камінний хрест”.

3. Тема масової еміграції галицького селянства за океан розкрита у творі…

4. “Момент” за жанром…

А оповідання з елементами казки;

Б драматичний етюд;

В психологічна новела;

Г нарис.

5. Танець Івана Дідуха символізує:

А надії на щасливе майбутнє;

Б трагізм і розпач прощання з рідним краєм;

В зустріч весни;

Г кінець жнив.

6. Провідні мотиви новел О. Кобилянської “Valse melancolique”, “Фантазія-експромт”:

А громадська і політична діяльність жінки;

Б краса вільної душі, аристократизм духу, глибокий психологізм;

В призначення поета й поезії, мужність героїнь;

Г трагічна доля жінки, що бореться за майбутнє дітей.

Рівень ІІ (3 б.)

Дайте розгорнуту відповідь на питання.

1. Назвіть ознаки експресіонізму в новелах В. Стефаника.

2. Розкажіть про історію виникнення повісті “Тіні забутих предків”. Розкрийте зміст назви.

3. Розкрийте образ ліричної героїні та “музичну тему” у творчості Ольги Кобилянської.

Рівень ІІІ (3 б.)

Складіть інтерв’ю з героєм твору, який вас найбільше вразив.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про альманах “З-над хмар із долин”, угруповання “Молода муза”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ – МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА