КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ “ЗАРУБІЖНА ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.” – ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про особливості зарубіжної прози другої половини ХХ ст.; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Сантьяго більше не снилися ані шторми, ані бійки; коли він засинав, то часто бачив уві сні:

А) свою дружину; б) левів;

В) велику рибину; г) свою молодість.

2. “Мандруючи” у морі впродовж трьох днів, Сантьяго:

А) зовсім не помічав природи довкола себе;

Б) нервував через самотність;

В) постійно “спілкувався” з природою;

Г) читав молитви

3. Свою літературну творчість Г. Г. Маркес розпочав з:

А) публіцистичних нарисів; б) малої прози;

В) віршування; г) драматичного жанру.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Саламандри у романі К. Чапека намагаються:

А) співіснувати з людьми; б) перейняти у людей знання;

В) зруйнувати суходіл; г) поділитися з людьми знаннями.

5. Зазначте одну з основних проблем твору Е. Хемінгуея “Старий і море”:

А) взаємини батьків і дітей; б) взаємини людини і природи;

В) крах романтичних ілюзій; г) втрата сенсу життя

6. Якого символічного значення набуває фінал оповідання Г. Г. Маркес “Старигань із крилами”?

А) Приреченість людей, які не спроможні піднятися над “багном” свого існування;

Б) сподівання на відродження духовності людей;

В) воскресла віра людей у надприродні сили;

Г) утвердження добра в людському житті

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Художній світ Е. Хемінгуея вирізняють:

А) тема “втраченого покоління”;

Б) апокаліптичні настрої, які втілено в картинах криз і катастроф;

В) “герой кодексу”, який виявляє мужність і стоїцизм перед силами зла;

Г) аскетичність художнього зображення в поєднанні з “сухим, телеграфним” стилем;

Д) дивовижні, схожі на сновидіння сюжети.

Високий рівень (максимальна оцінка – 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як ви розумієте термін “магічний реалізм”? Наведіть приклади.

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Сантьяго, якому довелося протягом трьох днів чимало пережити, відчував до риби:

А) жаль і повагу; б) злість і ненависть;

В) роздратованість; г) повну байдужість

2. Коли велика рибина потягла Сантьяго у відкрите море, старий сподівався, що:

А) його врятують моряки; б) риба швидко втомиться;

В) наловить багато риби; г) риба притягне його до берега

3. Який життєвий досвід Г. Г. Маркеса обумовив поєднання в його творчості реального та фантастичного, міфологічного та історичного?

А) Знайомство із зібранням творів фольклору в бібліотеці батьків;

Б) враження від казок і легенд, почутих від бабусі, та розповідей дідуся про війну;

В) прилучення до скарбів народної традиції в Національному коледжі;

Г) захоплення фольклором під час навчання в університеті

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Символом чого є образ саламандри у романі К. Чапека?

А) Таланту, уміння вчитися; б) спільності всього живого на планеті;

В) дегуманізації людства; г) гуманізму.

5. Сантьяго почувався:

А) нікому не потрібним; б) бідним;

В) самотнім; г) нещасним

6. Якого символічного значення набуває образ янгола в оповіданні Г. Г. Маркеса “Старигань із крилами”?

А) Утрати віри людей в існування надприродного;

Б) кари небесної за гріховне життя;

В) дива, на яке духовно спустошені люди не реагують;

Г) трагізму людського буття

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Для художнього світу Г. Г. Маркеса характерні:

А) тема розладу людських взаємин у світі, що перебуває у стані насильства;

Б) зовнішній схематизм та одноманітність у змалюванні образів;

В) прагнення відтворити “моделі” національного буття, національної історії;

Г) тема морального суду над людством;

Д) тяжіння до умовного, гротескного, фантастичного, різноманітних форм поетичної символізації

Високий рівень (максимальна оцінка – 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як основні духовні та

Естетичні ідеї знайшли своє втілення в зарубіжній прозі другої половини ХХ ст.? Наведіть приклади.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене за темою.

2. Індивідуальне (4-5 учнів): підготувати повідомлення про “театр абсурду” та драму-притчу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ “ЗАРУБІЖНА ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.” – ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ