КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ “РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ” (ТВОРЧІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО, ГРИГОРА ТЮТЮНИКА, МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТВОРИ ПЧ № 4, ЛРК №№ 3, 4). ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ – Рідна Україна. Світ природи

Мета:

– перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми, уміння застосовувати здобуті знання практично; виконувати тестові завдання різних видів;

– розвивати увагу, пам’ять; збагачувати словниковий запас учнів; формувати кругозір, світогляд;

– виховувати в учнів почуття відповідальності; прищеплювати пізнавальний інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь, навичок.

Обладнання: тестові завдання.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

IV. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1-й варіант

I (правильна відповідь – 0,5 б.).

1. Повість “Сіроманець” належить перу…

А М. Вінграновського; Б М. Рильського;

В Г. Тютюнника; Г Т. Шевченка.

2. Любив малювати на снігу герой твору…

А “Сіроманець” М. Вінграновського;

Б “Дивак” Г. Тютюнника;

В “Дощ” М. Рильського;

Г “Лось” Є. Гуцала.

3. У вислові “лід гнеться…, мов ковдра на сіні” використано художній засіб…

А метафора; Б епітет;

В порівняння; Г повтори.

4. Перша збірка новел Г. Тютюнника має назву…

А “Деревій”; Б “Степова казка”;

В “Зав’язь”; Г “Ранок”.

5. Сашкову вчительку звали…

А Надія Григорівна; Б Ніна Іванівна;

В Матильда Петрівна; Г Олена Степанівна.

6. Твір “Сіроманець” за жанром…

А легенда; Б казка;

В оповідання; Г повість.

II (правильна відповідь – 1 б.).

1. Назвіть героїв оповідання Г. Тютюнника “Дивак”.

2. Ліричний герой – це…

3. Доберіть епітети до слів “річечка”, “дитина”.

III (правильна відповідь – 1,5 б.).

1. Назвіть художні засоби…

А “святі глибини”, “живим поетом”;

Б “осінь – маляр кружляє”, “тумани розливає”, “ліс одягає у шати барвисті”.

2. Хто автор цих рядків? Поясніть їх.

І я вірю, неодмінно ще розквітне Україна,

Ще повернуться до неї слава, гордість і краса,

Бо горить вогонь Свободи, в кожнім серці – Берегиня,

Бо життями заплатили, щоб вогонь той не згасав…

IV (правильна відповідь – 3 б.)

Чи можна повість М. Вінграновського “Сіроманець” назвати повчальним твором? Доведіть свою думку.

2-й варіант

I (правильна відповідь – 0,5 б.)

1. Оповідання “Дивак” написав…

А М. Вінграновський; Б М. Рильський;

В Г. Тютюнник; Г В. Друзяка.

2. Дід Прокіп лаяв (“Дивак”)…

А коней; Б дочку;

В онуку; Г усіх.

3. “Маленька донечка без імені іще” – це рядки з поезії М. Вінграновського…

А “Перша колискова”;

Б “Сама собою річка ця тече…”;

В “Бабунин дощ”.

4. Вовк Сіроманець урятував…

А Сашка; Б Андрійка;

В Галю; Г вовченят.

5. Твір “Сіроманець” за жанром…

А легенда; Б казка;

В оповідання; Г повість.

6. “У бору снігу мало. То там, то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками…” Цей пейзаж зображений у творі…

А “Дощ”;

Б “Дивак”;

В “Сіроманець”.

II (правильна відповідь – 1 б.)

1. Назвіть героїв повісті М. Вінграновського “Сіроманець”.

2. Віршована мова – це…

3. Доберіть епітети до слів “роси”, “пісні”.

III (правильна відповідь – 1,5 б.)

1. Назвіть художні засоби:

А “тривога кароока”, “сонна яворина”;

Б “капле сон”, “тіні сплять”, “ідуть в поля жита”.

2. Хто автор цих рядків? Поясніть їх.

Я козак від берегів Дніпра,

Де могутня велич плине в море.

Всю красу і силу я ввібрав

Тих морських та степових просторів.

IV (правильна відповідь – 3 б.).

Чи можна повість М. Вінграновського назвати повчальним твором? Доведіть свою думку.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

(Фрази записані на дошці, учні по черзі продовжують одну фразу за бажанням.)

– Завдання здалися мені…

– Найважче було відповісти…

– Я зрозумів (ла), що мені потрібно повторити…

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти цікаві завдання чи запитання за вивченими творами.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ “РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ” (ТВОРЧІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО, ГРИГОРА ТЮТЮНИКА, МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТВОРИ ПЧ № 4, ЛРК №№ 3, 4). ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ – Рідна Україна. Світ природи