КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ “НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ ст.: ТВОРЧІСТЬ Г. ІБСЕНА ТА Б. ШОУ” – НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ XIX-XX СТ

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння значення Г. Ібсена та Дж. Б. Шоу для розвитку та втілення нових тенденцій у драматургії; уміння характеризувати вивчені твори як вершинні здобутки світової драматургії; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; наполегливість; прагнення самовдосконалення); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; уміння систематизувати й узагальнювати; навички аналізу художніх творів; комунікативні: уміння толерантно висловлювати свою думку й оцінні твердження; інформаційні: вміння виокремлювати головне й художні деталі; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: “нова” драма, ібсенізм, художні образи, художні засоби, парадокс.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. Героїня драми Г. Ібсена “Ляльковий дім” Нора скоїла такий злочин:

А) підробила підпис на документі;

Б) витратила велику суму із сімейного бюджету;

В) без дозволу продала будинок батька;

Г) зрадила чоловіка.

2. На початку твору Дж. Б. Шоу “Пігмаліон” квіткарка Еліза відзначалася:

А) жахливою вимовою;

Б) потворною зовнішністю;

В) шахраюванням;

Г) легковажною поведінкою.

3. Наприкінці п’‎єси Г. Ібсена “ляльковий дім” Хельмер не дозволив Норі виховувати дітей через те, що:

А) вважав її хворою;

Б) був упевнений: брехливі матері виховують злочинців;

В) мав для цього цілий штат няньок;

Г) бажав, аби вона більше уваги приділяла собі.

4. Героїня трагікомедії Дж. Б. Шоу “Пігмаліон” Еліза поскаржилася на чоловіків-експериментаторів:

А) місіс Пірс;

Б) матері Гіггінса;

В) своєму батькові;

Г) матері Пікерінга.

5. У драмі Г. Ібсена “Ляльковий дім” Крогстад вирішив шантажувати Нору тому, що:

А) заздрив багатим та успішним;

Б) прагнув помститися Норі за її неувагу до нього;

В) намагався розбагатіти;

Г) мав утримувати власних дітей.

6. Наприкінці п’‎єси Дж. Б. Шоу “Пігмаліон” Еліза вирішила займатися:

А) філологією;

Б) флористикою;

В) рекламою;

Г) торгівлею.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте “нову” та “стару” драми. Порівняйте їх. Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) доведіть або спростуйте твердження: “Різниця між леді й квіткаркою полягає не в тому, як вона поводиться, а як до неї ставляться”, проведіть паралелі із сучасністю;

Б) продовжте історію Нори – героїні драми Г. Ібсена “Ляльковий дім”.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. Героїня драми Г. Ібсена “Ляльковий дім” Нора позичила велику суму грошей для того, щоб:

А) урятувати батька;

Б) допомогти подрузі;

В) урятувати чоловіка;

Г) придбати собі нове вбрання.

2. Герой твору Дж. Б. Шоу “Пігмаліон” Гіггінс залишив Елізу у себе вдома для того, щоб:

А) одружитися з нею;

Б) здійснити філологічний експеримент;

В) вона допомогла його економці по господарству;

Г) зробити її компаньйонкою своєї матері.

3. У п’‎єсі Г. Ібсена “Ляльковий дім” Хельмер так відреагував на перший лист Крогстада:

А) сказав Норі, що вони разом подолають усі труднощі;

Б) пробачив Норі обман;

В) розгнівався, звинуватив Нору в усіх гріхах;

Г) звелів забиратися геть.

4. Прототипом Елізи із п’‎єси Дж. Б. Шоу “Пігмаліон” є героїня давньогрецького міфу:

А) Персефона;

Б) Евридіка;

В) Галатея;

Г) Афродита.

5. Героїня драми Г. Ібсена “ляльковий дім” Нора пішла з дому тому, що:

А) мала обміркувати, як їй жити далі;

Б) їй було соромно перед чоловіком;

В) боялася, що її вчинок уплине на майбутнє чоловіка;

Г) так вирішили родичі Торвальда.

6. Еліза не мала бажання брати шлюб із багатієм, тому що:

А) була закохана в бідного сусіда;

Б) спочатку сама хотіла розбагатіти, побачити світ;

В) вважала це торгівлею собою;

Г) її батько це не схвалював.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте ібсенізм як літературну течію.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) Дж. Б. Шоу стверджував: “АНГЛІЯ завоювала Ірландію. Що залишалося робити мені? “Завоювати” АНГЛІЮ”. Чи вдалося, на вашу думку, драматургові “завоювати АНГЛІЮ”? Доведіть свою позицію;

Б) створіть свій фінал п’‎єси Г. Ібсена “ляльковий дім”, записавши його у вигляді діалогу.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

ü Виконувати які завдання вам було найскладніше?

ü Які завдання виявилися найлегшими?

ü Що здалося неактуальним?

ü Які завдання змусили серйозно замислитися?

ü Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обмірковування та виконання контрольної роботи? Якими саме?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне: підготувати повідомлення про Шолом-Алейхема, історію створення ним повісті “Тев’‎є-молочар”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ “НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ ст.: ТВОРЧІСТЬ Г. ІБСЕНА ТА Б. ШОУ” – НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ XIX-XX СТ