Контрольна робота № 5 (твір). Рідна Україна. Світ природи

Мета: удосконалювати вміння школярів писати твори на запропоновану тематику, яка охоплює знання учнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури; розвивати творчі здібності школярів, уміння узагальнювати, робити власні висновки; виховувати пошану до мистецтва літературного слова, культури рідного краю.

Тип уроку: урок контролю навчальних досягнень.

Перебіг уроку

І. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.

Інтерактивна вправа “Побажай мені успіху”.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

II. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Перелік тем, запропонованих для написання контрольного твору.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Зачитування вчителем зразків творів.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Самостійне складання учнями плану твору.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

III. Написання учнями твору.

Написання твору на чернетці.

Редагування твору і переписування його начисто.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

IV. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– Підготуватись до уроку літератури рідного краю.

Учнів класу об’єднати в 4 групи, кожна з яких повинна створити і презентувати проект за однією з поезій: група 1 – проект “Вічні істини в поезії С. Будного “Земля”; група 2 – “Образ батьківської хати в поезії В. Вихруща”; група 3 – “Значущість маленької річечки в поезії Г. Костів-Гуски “Вілія”; група 4 – “Життєдайна сила води з отчої криниці у вірші Я. Бензи” (орієнтовний матеріал для роботи з проектами – у конспекті уроків 67-68).

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Контрольна робота № 5 (твір). Рідна Україна. Світ природи