КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. – ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ

Мета: перевірити рівень знань за вивченою темою; розвивати творчі здібності; при щеплювати прагнення досягти високих результатів.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

Обладнання: картки з завданнями.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи 1-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь – 0,5 бала)

– Знайдіть правильну відповідь.

1. Зачинателем якої модерністської течії був Шарль Бодлер?

А) Футуризму; б) символізму;

В) імпресіонізму.

2. Який мотив є провідним у збірці “Квіти зла”?

А) Невідворотності людської долі; б) несумісності реальності та ідеалу; в) безрезультатності пошуку краси.

3. До якого віршового циклу належить “Альбатрос”?

А) “Сплін та ідеал”; б) “Паризькі картини”;

В) “Квіти зла”.

4. Хто є автором збірки “Квіти зла”?

А) Бодлер; б) Вітмен;

В) Тютчев.

5. Хто є автором твору “Пісня про себе”?

А) Бодлер; б) Вітмен;

В) Тютчев.

6. Кому належить рядок: “Шепіт… Ніжний звук зітхання…”?

А) Бодлеру; б) Вітмену;

В) Фету.

7. Хто з поетів до 14 років мав прізвище Шеншин?

А) Тютчев; б) Фет:

В) Бодлер.

8. Кого символісти вважали своїм предтечею?

А) Тютчева; б) Вітмена;

В) Бодлера.

9. Естетизація дійсності, використання “високої” лексики, схильність до античності, міфології характерні для:

А) поезії “чистого мистецтва”; б) соціально спрямованої поезії;

В) інтимної лірики.

10. Імпресіонізм та символізм – течії:

А) романтизму; б) модернізму;

В) реалізму.

II рівень (за кожну правильну відповідь – 1 бал)

1. Розкрийте символіку вірша Ш. Бодлера “Альбатрос”.

2. Схарактеризуйте творчість А. Фета. Чому його називають представником “чистого мистецтва”?

3. Розкрийте значення поняття декаданс.

ІІІ рівень (максимально – 4 бали) – спільний для обох варіантів

– Напишіть твір-есе за однією з поданих тем.

1. Проаналізуйте одну з поезій А. Рембо.

2. Поясніть, чому Бодлер був водночас і пізнім романтиком, і одним із засновників символізму.

3. Розкрийте особливості поезії школи “чистого мистецтва”.

2-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь – 0,5 бала)

– Знайдіть правильну відповідь.

1. Ознаки якого мистецтва присутні в творах Бодлера?

А) Модернізму та реалізму; б) модернізму та романтизму;

В) романтизму та реалізму.

2. Який вірш відкриває збірку Бодлера “Квіти зла”?

А) “Альбатрос”; б) “До читача”;

В) “Благословення”.

3. Яка тема є провідною в сонеті “Альбатрос”?

А) Людина і природа; б) поет і натовп;

В) поет і мистецтво.

4. Хто є автором збірки “Листя трави”?

А) Бодлер; б) Вітмен;

В) Тютчев.

5. Хто є автором поезії “Silentium”?

А) Бодлер; б) Вітмен;

В) Тютчев.

6. Кого з поетів часто називають “батьком верлібру”?

А) Тютчева; б) Фета;

В) Вітмена.

7. Настрої песимізму, занепаду, розчарування характерні для літератури:

А) декадансу; б) естетизму;

В) романтизму.

8. Ліричний герой – особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, подолати розрив між ідеалом і дійсністю, характерний для:

А) імпресіонізму; б) символізму;

В) неоромантизму.

9. Сукупність літературних напрямів і течій кінця ХІХ – початку ХХ ст. нереалістичного спрямування дістала назву:

А) неоромантизм; б) декаданс;

В) модернізм.

10. Прагнення інтуїтивного пізнання дійсності через символ, відмова від сприйняття світу через конкретні образи характерні для:

А) символістів; б) імпресіоністів;

В) декадентів.

II рівень (за кожну правильну відповідь – 1 бал)

1. Розкрийте значення поняття символізм.

2. Розкрийте символіку вірша В. Вітмена “Голосівки”.

3. Схарактеризуйте творчість Ф. Тютчева. Як розкривається у його ліриці тема “Людина і Всесвіт”?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати твір Моріса Метерлінка “Синій птах”.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення “Бельгійський Шекспір – Моріс Метерлінк”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. – ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ