КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 ЗА ТВОРЧІСТЮ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Мета: перевірити рівень знань учнів із теми “Творчість М. Ю. Лєрмонтова”; розвивати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні – уміння застосовувати знання з теми, виконувати завдання різних типів та рівнів складності; ключові – інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння вчитися впродовж життя (планувати й організовувати власну навчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: картки із завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

Початковий рівень

1. Укажіть тему вірша “І нудно і сумно…”.

А Тема кохання;

Б тема самотності;

В патріотична тема;

Г тема ролі поезії.

Відповідь: Б.

2. Переспівом твору якого поета є вірш “Сосна”?

А Дж. Байрона;

Б Ф. Шиллера;

В Г. Гейне;

Г О. С. Пушкіна.

Відповідь: В.

3. Де вперше зустрілися оповідач і Максим Максимич (роман “Герой нашого часу”)?

А Поблизу гори Машук;

Б у рибальському селищі на березі Чорного моря;

В поблизу лікувальних джерел у П’‎ятигорську;

Г під Койшаурською горою.

Відповідь: Г.

4. Яким розділом відкривається “Журнал Печоріна” (роман “Герой нашого часу”)?

А “Княжна Мері”;

Б ” Бела “;

В “Тамань”;

Г “Фаталіст”.

Відповідь: В.

5. У яких містах відбуваються події, описані в розділі “Княжна Мері” (“Герой нашого часу”)?

А У Тамані та Ялті;

Б у Тифлісі та П’‎ятигорську;

D у Тамані й Катеринодарі;

Г у П’‎ятигорську і Кисловодську.

Відповідь: Г.

6. Ознаки яких літературних напрямів поєднуються в романі “Герой нашого часу”?

А Романтизму і реалізму;

Б класицизму і реалізму;

В класицизму і романтизму;

Г реалізму і сентименталізму.

Відповідь: А.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами роману “Герой нашого часу”.

1. …був малий на зріст, і худий, і слабкий, як дитина; одна нога була в нього коротша за другу, як у Байрона; в порівнянні з тулубом голова його здавалася величезною: він стриг волосся під гребінець…

2. Він був середній на зріст; рівний, тонкий стан його й широкі плечі доводили міцну статуру, здатну переносити всі труднощі кочового життя і зміни клімату, яку не перемогли ні розпуста столичного життя, ні бурі душевні…

3. І справді, вона була гарна: висока, тоненька, очі чорні, як у гірської сарни, так і зазирали нам в душу.

А Печорін

Б Бела

В Віра

Г Вернер

Відповідь: 1Г, 2А, ЗБ.

8. Цифрами від 1 до 6 позначте хронологічну послідовність частин роману “Герой нашого часу”.

А “Бела”

Б “Княжна Мері”

В “Максим Максимич”

Г “Передмова до “Журналу Печоріна”

Д “Тамань”

Е “Фаталіст”

Відповідь: 1Д, 2Б, ЗЕ, 4А, 5В, 6Г.

9. Назвіть провідні теми лірики М. Ю. Лєрмонтова.

Відповідь: 1) тема самотності: 2) тема ролі поета і призначення поезії; 3) тема батьківщини; 4) тема кохання.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із вірша “На дорогу йду я в самотині…” та виконайте завдання 10, 11.

Небеса прекрасні та безкраї!

Спить земля в промінні голубім…

Чом же серце з боллю завмирає?

Жду чого? Жалію я за чим?

10. Випишіть з уривка художні засоби, назвіть їх.

Відповідь: епітети – “прекрасні”, “безкраї”, “голубім”, метафори – “спить земля”, “серце з боллю завмирає”; риторичні запитання – “Чом же серце з боллю завмирає? Жду чого? Жалію я за чим?”.

11. Схарактеризуйте передані в уривку почуття ліричного героя.

Відповідь: в уривку передано захоплення красою природи, її величчю і водночас розпач, подив.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Яким я уявляю ліричного героя поезії М. Ю. Лєрмонтова.

Б Значення назви роману М. Ю. Лєрмонтова “Герой нашого часу”.

Варіант II

Початковий рівень

1. До якої тематичної групи лірики належить вірш “Сосна” М. Ю. Лєрмонтова?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В роздуми про поета і призначення поезії;

Г філософська лірика.

Відповідь: Г.

2. Чого жадає ліричний герой вірша “На дорогу йду я в самотині…”?

А Кохання;

Б волі та спокою;

В залишити батьківщину;

Г подвигу в ім’‎я коханої.

Відповідь: Б.

3. До якого різновиду роману належить твір “Герой нашого часу”?

А Філософсько-психологічного;

Б історичного;

В побутового;

Г соціального.

Відповідь: А.

4. Від кого оповідач у романі “Герой нашого часу” дізнається історію Печоріна і Бели?

А Від самого Печоріна;

Б від Максима Максимича;

В від Азамата;

Г від Казбича.

Відповідь: Б.

5. Хто з персонажів твору “Герой нашого часу” є пародійним двійником Печоріна?

А Вернер;

Б Вулич;

В Грушницький;

Г Максим Максимич.

Відповідь: В.

6. Що означає слово “фаталіст”?

А Людина, яка вірить у дива;

Б прихильник монархії;

В людина, яка вірить у долю, приреченість;

Г самовпевнена, самозакохана людина.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між описами і персонажами роману “Герой нашого часу”.

1. …Пика в нього була достеменно розбійницька: маленький, сухий, широкоплечий. <…> А вже спритний, спритний

Був, наче біс! Бешмет завжди порваний, у латках, а зброя у сріблі.

2. 3 виду було йому років п’‎ятдесят; смаглявий колір обличчя його показував, що воно давно знайоме з закавказьким сонцем, і передчасно посивілі вуса не пасували до його твердої ходи та бадьорого вигляду.

3. У неї такі оксамитові очі – саме оксамитові <…>; нижні й верхні вії такі довгі, що промені сонця не відображаються в її зіницях.

А Казбич

Б Бела

В Максим Максимич

Г Мері

Відповідь: 1А, 2В, ЗГ.

8. Цифрами від 1 до 6 позначте послідовність розміщення розділів у романі “Герой нашого часу”.

А “Бела”

Б “Княжна Мері”

В “Максим Максимич”

Г Передмова до “Журналу Печоріна”

Д “Тамань”

Е “Фаталіст”

Відповідь: 1А, 2В, ЗГ. 4Д, 5Б, 6Е.

9. Назвіть ознаки романтизму в романі “Герой нашого часу”.

Відповідь: 1) увага до внутрішнього світу особистості, зображення внутрішнього життя; 2) близькість Печоріна до романтичних героїв (він самотній, його не зрозуміє оточення, він протистоїть горянам, контрабандистам, “водяному товариству” ); 3) зображення незвичайних обставин, вибір “екзотичного” місця дії – Кавказу.

Достатній рівень

Прочитайте уривок із роману “Герой нашого часу” і виконайте завдання 10, 11.

Говорить він швидко і мудровано: він із тих людей, які на всі випадки життя мають готові пишні фрази, кого просто прекрасне не зворушує і які поважно драпіруються в незвичайні почуття, піднесені пристрасті та виняткові страждання. <…> У їхній душі часто багато добрих якостей, однак немає й на копійку поезії.

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть використані в характеристиці художні засоби.

Відповідь: в уривку йдеться про Грушницького; епітети – “пишні”, “піднесені”, “виняткові”, метафора – “поважно драпіруються в незвичайні почуття”, фразеологізм – “немає й на копійку”.

11. Стисло схарактеризуйте названого героя.

Відповідь: Грушницький – не дуже розумна, самозакохана й марнославна людина. Щоб привернути до себе увагу, він одягає маску трагічної таємничості. Грушницький не вміє з гідністю приймати поразки, миритися, заради помсти готовий піти на підлість.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Мій улюблений вірш М. Ю. Лєрмонтова.

Б Моральні проблеми, розкриті в романі М. Ю. Лєрмонтова “Герой нашого часу”.

III. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Групові завдання. Підготувати повідомлення “В. Г. Бєлінський – теоретик реалізму” (група літературознавців), проект “Реалізм в образотворчому мистецтві” (група мистецтвознавців).

Випереджувальне завдання до уроку №42. Читати повний текст повісті О. де Бальзака “Гобсек”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 ЗА ТВОРЧІСТЮ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ