КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ “РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ. ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА, С. ВАСИЛЬЧЕНКА, П. ТИЧИНА, Є. ГУЦАЛА”.ПИСЬМОВИЙ ТВІР “МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ” – Рідна Україна. Світ природи

Мета:

– повторити, узагальнити вивчене, перевірити знання учнів;

– розвивати писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне й деталі, висловлювати свої думки, аналізуючи художні твори, обгрунтовувати власні твердження;

– виховувати найкращі людські якості.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь, навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Тестові завдання

1. Установіть відповідність між художніми засобами і прикладами.

А Співаючи, кохаючи, / Під тихий шепіт трав голублячий

1

Метафора

2

Повтори

Б І ждеш його, того світу, / Як матері діти

3

Епітет

4

Порівняння

В Серце б’ється, б’ється в грудях. / Не бував ти у наших краях

Г І сонце спатоньки зове,

І синє море покриває

Відповідь: А – 3; Б – 4; В – 2; Г – 1.

2. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами.

А

Т. Шевченко

1

“Гаї шумлять”

Б

П. Тичина

2

“Лось”

В

С. Васильченко

3

“Садок вишневий коло хати”

Г

Є. Гуцало

4

“В бур’янах

Відповідь: А – 3; Б – 1; В – 4; Г – 2.

3. Визначте відповідність між рядками твору і назвою.

А

Сім’я вечеря біля хати, /

1

“В бур’янах”

Вечірня зіронька встає

2

“Не бував ти у наших краях”

Б

Колись ми з батьком піймали були сома. Півтора пуда заважив.

3

“Садок вишневий коло хати”

В

Розкішний вінок із рути і барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі

4

“Сім’я дикої качки”

Г

Там же небо – блакитні простори.

Відповідь: А – 3; Б – 4; В – 1; Г – 2.

4. Твір Є. Гуцала “Лось” належить до жанру…

А оповідання; Б літературної казки;

В повісті; Г легенди.

5. Твір “В бур’янах” належить до жанру…

А оповідання;

Б літературної казки;

В повісті;

Г легенди.

6. Рядки “Огонь пішов по жилах у хлопця, і він ясно одчув у собі, ніби од сну пробудившись, одчув творця. Аж руки заворушились. Здалося йому, оддав би все на світі, не хотів би ні слави, ні багатства, аби тільки навчитись так творити. Хоч був би босий, голий” з твору…

А Є. Гуцала “Лось”;

Б П. Тичини “Блакить мою душу обвіяла”;

В С. Васильченка “В бур’янах”;

Г Т. Шевченка “За сонцем хмаронька пливе”.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви познайомились із творчістю Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичини, Є. Гуцала, читали їхні твори, захоплювались героями. Сьогодні ми підбиваємо підсумки нашої роботи. Проявіть творчість, покажіть свої знання та любов до літератури рідної землі. Бажаю успіху!

І V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

V. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Інструктаж до виконання роботи

Опрацювання пам’ятки “Як писати твір”.

1. Обери героя, який тобі найбільше сподобався, збентежив тебе своїми вчинками.

2. Добре обдумай тему, визнач, який обсяг матеріалу вона охоплює.

3. Визнач основну думку майбутнього твору, намагайся зберегти її під час роботи над твором.

4. Склади план, чітко та стисло сформулюй думку кожного пункту.

5. Напиши вступ, який би доречно розпочинав тему. На початку твору вислови головну думку, потім обгрунтуй її, доповни фактами із твору, у разі потреби наведи цитати.

6. Стеж за послідовністю викладу думок.

7. Дотримуй пропорційності частин твору і стеж за зв’язком між ними.

8. Висловлюй власне ставлення до всього, про що пишеш, роби власні висновки, узагальнення.

9. Наприкінці твору зроби загальний висновок, зумовлений змістом роботи.

10. Правильно і грамотно висловлюй свою думку.

11. Дотримуйся вимог до зовнішнього оформлення.

2. Написання твору

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

(Фрази записані на дошці, учні по черзі продовжують одну фразу за бажанням.)

– Мені було цікаво працювати сьогодні, адже…

– Мені було важко писати твір, тому що…

2. Слово вчителя

Сподіваюсь, ви зуміли зосередитись і передати свої цікаві думки у творах. Мені буде цікаво їх читати. А наступного уроку на нас чекає зустріч із творчістю Максима Рильського.

V ІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати в підручнику відомості про життя і творчість М. Рильського.

За вибором учня:

– підготувати повідомлення про поета.

Рідна Україна. Світ природи (продовження)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ “РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ. ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА, С. ВАСИЛЬЧЕНКА, П. ТИЧИНА, Є. ГУЦАЛА”.ПИСЬМОВИЙ ТВІР “МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ” – Рідна Україна. Світ природи