Контрольна робота №4. “Творчість Е. Андієвської, В. Нестайка”

Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою корекції; розвивати творчу уяву, пам’ять, уміння висловлювати свої погляди на авторські ідеї та художні образи.

Очікувані результати: учні знають зміст вивчених творів, уміють визначати елементи сюжету й жанрові ознаки, коментувати найяскравіші епізоди, характеризувати героїв, висловлювати власні судження про проблеми, порушені у творі.

Теорія літератури: неримований вірш (верлібр), притча, повість, пригодницький твір.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Сьогодні у вас є можливість довести, що ви знаєте цікаві твори української дитячої пригодницької літератури, умієте визначати й переказувати ключові епізоди, розповідати про улюблених героїв, характеризувати їх, висловлювати свою думку про їхні вчинки, моральний вибір; можете робити висновки. Успіхів вам у виконанні контрольної роботи.

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання тестових завдань.

Початковий і середній рівні

(За кожну правильну відповідь учні отримують по одному балу.)

1) Риба з казки Е. Андієвської “Говорюща риба” опинилася на суші, тому що

А її штормом викинуло на берег

Б вона розбагатіла й захотіла помандрувати, побувати в інших світах

В її прогнали за балакучість інші риби

Г вона дуже закохалася в рибалку й вирішила спробувати щастя

2) Головна думка казки Е. Андієвської “Говорюща риба”

А коли потрібно, треба вміти промовчати

Б треба вміти слухати одне одного, дружити

В не можна мати секретів від подружжя

Г не можна прагнути до неприродного для себе середовища

3) За твором Е. Андієвської “Казка про яян”, щоб вийти за межі свого міста, яянину треба було

А довго та наполегливо шукати вихід

Б підійти до брами й сказати: “Ти”

В підійти до брами й просто відчинити її

Г вчинити якийсь подвиг

4) За повістю В. Нестайка “Тореадори з Васюківки”, корову, що брала, за задумом хлопців, участь у кориді, звали

А Контрибуція

Б Контрреволюція

В Констанція

Г Революція

5) Невелика повчально-алегорична оповідь, у якій приховано присутня мораль,- це визначення

А притчі

Б пригодницького твору

В повісті

Г поеми

6) Продовжте речення.

Твір В. Нестайка “Тореадори з Васюківки” за жанром є…

Достатній рівень

(За кожну правильну відповідь учні отримують по 1,5 бала.)

7) Схарактеризуйте Яву, героя повісті В. Нестайка “Тореадори з Васюківки”, порівнявши його з Павлушею.

8) Прокоментуйте останнє висловлювання консервної бляшанки з казки Е. Андієвської “Говорюща риба”: “… Сум, як відомо, має довгі ноги…”

Високий рівень

(За правильну відповідь учні отримують 3 бали.)

9) Виконайте одне із завдань.

А Висловіть свої міркування про те, чи добре бути в реальному житті “яянином”.

Б Продовжте пригоди Яви та Павлуші.

Відповіді: 1В, 2Б, 3Б, 4А, 5А.

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал.

IV. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Найважчим на уроці для мене було…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота №4. “Творчість Е. Андієвської, В. Нестайка”