КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (“МИ – УКРАЇНЦІ”)

Мета: виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати творче та логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння застосовувати отриманні знання під час виконання запропонованих завдань; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність, пошану до творчої діяльності.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: тестові завдання, питання для контролю за темою у 2-х варіантах з різними рівнями навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи

ІV. Завдання для проведення контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. Проблема індивідуальності й натовпу порушується у творі:

А) А. Дімарова “Блакитна дитина”;

Б) В. Симоненка “Перехожий”;

В) В. Голобородько “Ми йдемо”;

Г) А. Малишка “Стежка”.

2. Художній твір, герой якого несе батькові їжу у поле:

А) В. Симоненко “Пісня про рушник”;

Б) А. Малишко “Вогник”;

В) Л. Кисельов “Стати б хоч на менти лічені”;

Г) В. Голобородько “З дитинства: Дощ”.

3. З’ясуйте назву твору та автора поетичних рядків:

Стануть над тобою, листям затріпочуть,

Тугою прощання душу залоскочуть

А) Л. Кисельов “Додому”; б) В. Голобородько “Я впевнений…”;

В) В. Симоненко “Лебеді материнства”

Г) А. Малишко “Вогник”.

Середній рівень

4. Від чого застерігають предки сучасників? (А. Малишко “Приходять предки”)

5. Як В. Голобородько ставиться до рідної мови? (“Наша мова”)

6. Чим поезія В. Симоненка “Лебеді материнства” нагадує колискову?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. Дослідіть, чому люди намагалися порозумітися з силами природи (за поетичними творами В. Голобородька).

8. Що, на ваш погляд, допомагало дітям долати труднощі під час Великої Вітчизняної війни? (“За твором А. Дімарова” Блакитна дитина”.)

9. Засобами художнього слова створіть поетичний герб, символ лірики А. Малишка.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. “Рушник зі скрині моєї матусі”.

11. “Можна все на світі вибирати сину Вибрати не можна тільки Батьківщину”.

12. Лелека – щастя, добробут людини (за твором В. Голобородька “Лелека”).

ІІ варіант

Початковий рівень

1. Містом всіх кохань Л. Кисельов у творі “Додому” називає:

А) Москву;

Б) Київ;

В) те, де народився сам;

Г) Харків.

2. Вільний вірш – це твір:

А) урочистий і музичний на слова символічно-програмового змісту;

Б) без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини;

В) дошкульного змісту з несподіваною кінцівкою;

Г) зазвичай віршований твір, невеликий за обсягом, у якому реальність відображається через передачу думок і почуттів в людини.

3. Визначте назву твору та автора поетичних рядків:

Там юність ходила у росах до хати

І жевріла цвітом вона.

А) А. Малишко “Вогник”;

Б) В. Голобородько “Ми йдемо”;

В) В. Симоненко “Гей, нові Колумби й Магеллани”;

Г) Л. Кисельов “Додому”.

Середній рівень

4. Стисло охарактеризуйте настрій ліричного героя Л. Кисельова (“Додому”), який залишає Москву і їде до Києва.

5. Який художній засіб В. Голобородько найчастіше використовує у поезіях “Я вплетений…”, “З дитинства: Дощ”? Наведіть приклади.

6. Висловіть основну думку поезії В. Симоненка “Гей, нові Колумби й Магеллани”.

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. В чому полягає вселюдське і національне значення образу української Мадонни (Л. Кисельов “Катерина”)

8. Що, на думку, А. Малишка, є найвищими цікавими цінностями. (За творами А. Малишка)

9. Якою, на ваш погляд, хоче бачити В. Симоненко людину? Відповідь обгрнутуйте.

Високий рівень

10. Волелюбність – основна риса українців (за твором В. Голобородька “Ми йдемо!”).

11. Перехожий у сучасному житті (за твором В. Симоненка “Перехожий”).

12. Мова – невичерпне джерело нашої культури.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до підсумкового уроку, написати відгук на тему “Найулюбленіша книга”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (“МИ – УКРАЇНЦІ”)