КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ “ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ”. ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. ТВОРЧІСТЬ ЛЕОНІДА ГЛІБОВА, ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ, ЗІРКИ МЕНЗАТЮК”. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ – Світ фантазії, мудрості (продовження)

Мета:

– перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми, вміння застосовувати здобуті знання практично; виконувати тестові завдання різних видів;

– розвивати увагу, пам’ять; збагачувати словниковий запас учнів; формувати кругозір, світогляд;

– виховувати в учнів почуття відповідальності; прищеплювати пізнавальний інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь, навичок.

Обладнання: тестові завдання.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

IV. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1-й варіант

І (правильна відповідь – 1 бал)

1. Твори, що описують важливі історичні події, розташовані в хронологічному порядку, називаються…

А мемуарами; Б нарисами;

В літописами; Г оповіданням.

2. Найвідомішим літописцем був…

А князь Олег; Б монах Нестор;

В князь Ярослав Мудрий; Г Володимир.

3. За віросповідуванням до 988 року русичі були…

А язичниками; Б мусульманами;

В християнами; Г невіруючими.

4. З руських князів заповідав перед смертю синам, щоб вони жили в мирі…

А Ігор; Б Володимир;

В Святослав; Г Ярослав.

5. Київ став другим Царгородом при…

А Ігореві; Б Ярославові;

В Володимирові; Г Святославові.

II (правильна відповідь – 1 бал)

1. Драматичний твір – це.

2. Упізнайте за описом історичну особу Князь, який хрестив Русь. Він повалив ідолів, а на місцях, де вони стояли, звелів будувати церкви.

III (кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

Установіть послідовність подій казки-драми “Микита Кожум’яка”.

А

Нарада князя з воєводами

2

Б

Микита перемагає Змія

4

В

До князя приходить посланець від Змія

1

Г

Змій краде князівну

3

ІV (повна відповідь – 3 бали)

Складіть твір-мініатюру на тему “Мій улюблений герой повісті “Таємниця козацької шаблі” Зірки Мензатюк”.

2-й варіант

І (правильна відповідь – 1 бал)

1. Найдавнішою з рукописних книг є…

А “Повість минулих літ”; Б “Київський літопис”;

В “Літопис Самовидця”; Г “Буквар”.

2. Прибив щит на воротах Царгорода…

А Олег; Б Ігор;

В Святослав; Г Ярослав Мудрий.

3. Боричевим узвозом до Почайни волочили ідола…

А Сварога; Б Перуна;

В Дажбога; Г Велеса.

4. Охрестив Русь 988 року…

А Олег; Б Святослав;

В Ярослав Мудрий; Г Володимир.

5. Твір Олександра Олеся “Микита Кожум’яка” належить до жанру…

А поезії; Б легенди;

В казки-драми; Г оповідання.

II (правильна відповідь – 1 бал)

1. Літопис – це…

2. Упізнайте за описом історичну особу.

Князь, який усі роки свого правління провів у походах та битвах. Завжди попереджав ворогів: “Іду на Ви”.

III (кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

Установіть хронологічну послідовність історичних подій.

А

Загибель князя Святослава

2

Б

Хрещення Русі князем Володимиром

3

В

Розгром князем Ярославом печенігів

4

Г

Заснування Києва

1

IV (повна відповідь – 3 бали)

Схарактеризуйте образ Микити Кожум’яки з однойменної казки – драми Олександра Олеся.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

(Фрази записані на дошці, учні по черзі продовжують одну фразу за бажанням.)

– Завдання здалися мені…

– Найважче було відповісти…

– Я зрозумів (-ла), що мені потрібно повторити…

2. Слово вчителя

Сподіваюсь, ви задоволені своєю роботою. На наступному уроці ми розпочнемо опрацьовувати нову тему “Рідна Україна. Світ природи”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про життя Т. Шевченка.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ “ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ”. ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. ТВОРЧІСТЬ ЛЕОНІДА ГЛІБОВА, ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ, ЗІРКИ МЕНЗАТЮК”. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ – Світ фантазії, мудрості (продовження)