КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ “ТВОРЧІСТЬ В. ПІДПАЛОГО, В. ГОЛОБОРОДЬКА, В. СОСЮРИ”. ТЕСТУВАННЯ – Світ української поезії

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, уміння застосовувати здобуті знання під час виконання завдань; виховувати впевненість у своїх знаннях, бажання мати високі результати своєї праці.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЕМ СТРУКТУРИ ТЕМАТИЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота містить три основних блоки: біографічний, ідейно-художній, творчий.

Біографічний блок містить вісім питання, які стосуються життєвого та творчого шляху В. Підпалого, В. Голобородька, В. Сосюри. Загальна кількість можливих балів – 4.

Ідейно-художній блок перевірить ваші знання щодо ідейно-художнього аналізу вивчених поезій. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимально за цей блок питань можна отримати 4 бали.

У творчому блоці запропоновано теми для творчої роботи, яку оцінюють 4 балами.

IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

І варіант

І. Біографічний блок

1. Хто із вивчених вами поетів народився на Донбасі?

А В. Сосюра, В. Голобородько.

Б В. Підпалий, В. Голобородько.

В В. Підпалий, В. Сосюра.

2. Хто здобував освіту в Київському університеті імені Т. Г. Шевченка?

А В. Підпалий, В. Голобородько.

Б В. Підпалий, В. Сосюра.

В В. Голобородько, В. Сосюра.

3. Хто у своїй творчій діяльності займався перекладом?

А В. Підпалий.

Б В. Голобородько.

В В. Сосюра.

4. Хто із митців писав новели та елегії?

А В. Сосюра.

Б В. Підпалий.

В В. Голобородько.

5. Хто за свою літературну діяльність був удостоєний Національної премії імені Тараса Шевченка?

А В. Сосюра.

Б В. Голобородько.

В В. Підпалий.

6. Хто був найяскравішим представником творчого напрямку “тихої лірики”?

А В. Голобородько.

Б В. Сосюра.

В В. Підпалий.

7. Про кого сказала поетеса Л. Костенко: “Замість нього залишились вірші, замість нього залишилось світло, яке ми зараз відчуваємо”?

А В. Сосюру.

Б В. Голобородька.

Г В. Підпалого.

8. Хто із названих письменників, не належить до поетів-шістдесятників?

А В. Стуст.

Б В. Голобородько.

Г С. Жадан.

ІІ. Ідейно-художній блок

1. Метафори: “гаї синіють”, “щастя синіє у душі…”, “осіяють роки”, “синіє поле”, “хмарки летять” використано у творі:

А “Васильки”.

Б “Зимовий етюд”.

В “Дощ”.

Г “.Бачиш: між трав зелених.”.

2. Установіть відповідність.

Назва твору

Віршований розмір

1 “Васильки”

А Хорей

2 “Любіть Україну”

Б Амфібрахій

3 “Зимовий пейзаж”

В Дактиль

4 “З дитинства: дощ”

Г Ямб

Д Верлібр

3. Образ вітру, печальних пелюстків, синьої тишини наявний у вірші:

А “Осінь” В. Сосюри;

Б “Зимовий етюд” В. Підпалого;

В “…Бачиш: між трав зелених.” В. Підпалого.

Г “Васильки” В. Сосюри.

4. Установіть відповідність.

1

2

3

4

Назва твору

“Наша мова” В. Голобородька

“Васильки” В. Сосюри

“Любіть Україну” В. Сосюри

“З дитинства: дощ” В. Голобородька

А

Б

В

Г

Д

Ідея твору

Утвердження любові до життя, рідного дому, батьків, рідного краю; радості життя в єднанні з природою

Возвеличення кохання – смисл життя кожної людини

Уславлення ролі мови, її значимості у житті нашого народу; гордості українців за свою мову

Возвеличення любові українців до рідного краю, заклик любити рідну

Землю

Возвеличення материнської любові

ІІІ. Творчий блок

Напишіть твір на одну із запропонованих тем:

· Над чим змушує замислитися поезія Василя Голобородька?

· Загальнолюдський зміст поезій В. Сосюри.

· Мальовничість та музикальність поезій В. Підпалого.

ІІ варіант

І. Біографічний блок

1. Хто за свою літературну діяльність був удостоєний премії імені Григорія Сковороди?

А В. Голобородько.

Б В. Сосюра.

В В. Підпалий.

2. За який вірш В. Сосюра зазнав найгостріших звинувачень у націоналізмі?

А “Любіть Україну”.

Б “Васильки”.

В “Осінь”.

3. Хто належить до поетів-шістдесятників?

А В. Підпалий.

Б В. Голобородько.

В В. Сосюра.

4. Про творчість якого письменника в Україні майже не з’являлися матеріали, а лише за кордоном?

А В. Підпалого.

Б В. Сосюру.

В В. Голобородька.

5. Хто захоплювався українським фольклором та опублікував кілька розвідок?

А В. Сосюра.

Б В. Голобородько.

В В. Підпалий.

6. Звідки родом поет В. Підпалий?

А Полтавщина.

Б Донеччина.

В Черкащина.

7. Кому належать слова: “Одним із мотивів, які спонукали мене звернутися до верлібру, був намір писати так, щоб кожен вірш мав неповторний малюнок, неповторний ритм”?

А В. Голобородькові.

Б В. Сосюрі.

В В. Підпалому.

8. Кого за успішну першу збірку поезій відзначено літературною премією імені Василя Симоненка?

А В. Підпалого.

Б В. Голобородька.

В В. Сосюру.

ІІ. Ідейно-художній блок

1. Визначте римування поезії “Васильки” В. Сосюри:

А паралельне; Б кільцеве;

В перехресне; Г верлібр.

2. Установіть відповідність.

Уривок

Художній засіб

1

“Вечір, мов казка, над Україною, казка, як вечір, аж синьо в очах…”

А Метафора

Б Порівняння

2

“І синіє щастя у душі моїй”

В Анафора

3

“Любіть Україну!..”

Г Повтори

4

“Хто пасеться / хто набігається / хто

Д Риторичне звертання

Нахитається”

3. Вільним називається вірш, у якому:

А вільний порядок слів;

Б неримовані рядки;

В багато засобів художньої виразності;

Г римовані рядки.

4. Установіть відповідність.

Назва поезії

Вид лірики

1 “Васильки”

А Патріотична

2 “Любіть Україну”

Б Інтимна

3 “Осінь”

В Філософська

Г Пейзажна

ІІІ. Творчий блок

Напишіть твір на одну із запропонованих тем:

· Чим привабила мене поезія Василя Голобородька.

· Цінність творчого доробку В. Підпалого.

· Загальнолюдський зміст поезій В. Сосюри.

Відповіді до контрольної роботи

I варіант

Біографічний блок: 1 А) 2 А) 3 А) 4 Б) 5 Б) 6 В) 7 Г) 8 Г).

Ідейно-художній блок: 1 А) 2. 1 А) 2 Б) 3 Г) 4 Д) 3 А) 4. 1 В) 2 Б) 3 Г) 4 А).

II варіант

Біографічний блок: 1 В) 2 А) 3 А) 4 А) 5 Б) 6 А) 7 А) 8 Б).

Ідейно-художній блок: 1. В) 2. 1 Б) 2 А) 3 Д) 4 В) 3. Б) 4. 1 Б) 2 А) 3 Г).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ “ТВОРЧІСТЬ В. ПІДПАЛОГО, В. ГОЛОБОРОДЬКА, В. СОСЮРИ”. ТЕСТУВАННЯ – Світ української поезії