КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ “ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА”. ТЕСТУВАННЯ – Світ української поезії

Мета: узагальнити й систематизувати вивчене з життя, творчості Тараса Шевченка й Лесі Українки; за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань та умінь із вивченої теми, закріпити їх, застосовуючи на практиці теоретичні знання; розвивати увагу, пам’ять, рішучість, спритність, об’єктивність, удосконалювати навички самостійної роботи; виховувати почуття патріотизму, пошани до митців рідного слова, а також наполегливість, старанність, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою у двох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ІНСТРУКТАЖ УЧИТЕЛЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1-8 (по 0,5 б.) – мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна.

Завдання 9-10 (по 2 б.) – мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка дібрати відповідник, позначений буквою, і вписати у вільну клітинку.

Завдання 11 (4 б.) – розгорнута відповідь на одне із запитань.

IV. НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Хто заагітував Тараса Шевченка стати членом Кирило-Мефодіївського братства?

А П. Куліш; Б Іван Сошенко;

В М. Костомаров; Г Є. Гребінка.

2. У Новопетровському укріпленні провів Тарас Шевченко:

А вісім років; Б сім років;

В десять років; Г п’ять років.

3. Прочитайте подані рядки. І не пом’яне батько з сином, Не скаже синові: – Молись, Молися, сину, за Вкраїну Його замучили колись… Це уривок із вірша Т. Шевченка.

А “Думи мої, думи мої…”;

Б “Мені однаково, чи буду…”;

В “Ой три шляхи широкії…”;

Г “Минають дні, минають ночі…”.

4. Зразком медитативної лірики є вірш Тараса Шевченка.

А “Думи мої, думи мої…” (1847);

Б “Ой три шляхи широкії…”;

В “Садок вишневий коло хати…”;

Г “Мені однаково, чи буду…”.

5. Визначити віршовий розмір “Малого сліду не покину…”:

А хорей; Б ямб;

В дактиль; Г амфібрахій.

6. До якого ліричного жанру належить поезія “Давня весна”?

А Інтимного; Б філософського;

В пейзажного; Г громадського.

7. Прочитайте подані рядки. Прилинув вітер, і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, І любий гай свій відгук з ним прислав. Це уривок з твору Лесі Українки.

А “Давня казка”;

Б “Хотіла б я піснею стати…”;

В “Ви щасливі, пречистії зорі…”;

Г “Давня весна”.

8. Роль митця в суспільстві – провідний мотив твору Лесі Українки. А “Ви щасливі, пречистії зорі…”;

Б “Давня казка”;

В “Давня весна”;

Г “Хотіла б я піснею стати…”.

Відповіді: 1 – В, 2 – Б, 3 – Б, 4 – Г, 5 – Б, 6 – В, 7 – Г, 8 – Б.

9. Установити відповідність між художнім засобом та його назвою.

1

Весела, щедра, мила

А Порівняння

2

Ні, не забула!

Б Епітети

3

…гай свій відгук з ним прислав

В Метафора

4

…летіла хутко, мов стокрила

Г Риторичний оклик

Д Риторичне звертання

10. Установити відповідність між творами й провідними мотивами.

1

“Ви щасливі, пре

А Утрати віри в справедливість

Чистії зорі…”

Б Захоплення красою природи

2

“Давня весна”

В Прагнення творити красу і дарувати

3

“Давня казка”

Всім щастя

4

“Хотіла б я піснею стати.”

Г Прагнення окриленості і вільного життєвого польоту

Д Служіння музі й народові, суть людського щастя

Відповіді: 9 (1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4- А), 10 (1 – Г, 2 – Б, 3 – Д, 4 – В).

11. Дати розгорнуту відповідь на одне із запитань за вивченими творами.

· Як у творах Тараса Шевченка висвітлені роздуми автора про власну долю, плинність, скороминущість життя людини на землі, про долю України?

· Розкрити зміст слів: “Хто не належить Вітчизні своїй, той не належить людству” (за творами Тараса Шевченка, Лесі Українки).

· У чому полягає проблема морального вибору людиною? Наведіть приклади з літератури чи власного життя.

· Розкрити актуальність творів Лесі Українки.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про життя і творчість Володимира Сосюри.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ “ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА”. ТЕСТУВАННЯ – Світ української поезії