Контрольна робота № 2. “Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки”

Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою їхньої корекції; розвивати пам’ять, уміння зосереджуватись, логічне та образне мислення, зв’язне мовлення.

Очікувані результати: учні знають зміст творів, що вивчалися, уміють виділяти ключові епізоди, коментувати їх, визначають провідні мотиви поезій; висловлюють свою думку про них, характеризують героїв, показують власне ставлення до них, роблять висновки.

Теорія літератури: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Уже ми з вами більш досвідчені читачі, поціновувачі прекрасного, навчилися відчувати красу художніх творів та висловлювати свою про них думку, характеризувати героїв. Сподіваюсь, що всі ці знання, уміння та навички знайдуть своє підтвердження в контрольній роботі.

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання тестових завдань.

Початковий і середній рівні

(За кожну правильну відповідь учні отримують по одному балу.)

1. Твір Миколи Вороного “Євшан-зілля” – це

А казка

Б оповідання

В поема Г вірш

2. В основу сюжету твору “Євшан-зілля” М. Вороного покладено

А народний переказ

Б літописну легенду

В авторський вимисел

Г народну пісню

3. Прочитайте рядки й визначте, з якого твору їх узято.

Та хоч би й крила мені солов’їні,

І воля своя,-

Я б не лишила тебе в самотині,

Країно моя!

А “Євшан-зілля” М. Вороного

Б “Соловей” Лесі Українки

В “Іван Підкова” Т. Шевченка

Г “Тиша морська” Лесі Українки

4. Мотивом (темою) вірша Т. Шевченка “Думка” є

А захоплення красою синього моря

Б зображення почуттів козака, який потрапив на чужину

В роздуми молодого хлопця про нещасливе кохання

Г ухвалення козацької звитяги та мужності

5. У дитинстві розум ліричної героїні поезії Лесі Українки “Мрії” зачарував

А гордий переможець у лицарському двобої

Б переможений лицар, що не здавався

В мандрівний філософ

Г таємничий принц

6. Продовжте речення.

Ліричний герой – це…

Достатній рівень

(За кожну правильну відповідь учні отримують по 1,5 бала.)

7. Схарактеризуйте козаків та їхнього отамана за твором Т. Шевченка “Іван Підкова”.

8. Опишіть море за твором Лесі Українки “Тиша морська”.

Високий рівень

(За правильну відповідь учні отримують 3 бали.)

9. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть свої судження про те, що може виконувати роль євшан-зілля для сучасних українців. Про що їм варто нагадати?

Б Продовжте історію ханського сина з поеми М. Вороного “Євшан-зілля”.

Відповіді: 1В, 2Б, 3Б, 4Б, 5Б.

III. Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал.

В IV. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Найважчим на уроці для мене було…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Контрольна робота № 2. “Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки”